Sertificētie mākslas terapeiti

Sertificētie mākslas terapeiti

Vārds Uzvārds Mākslas terapeita sertifikāta derīguma termiņš
Ilze Dreifelde 09.05.2020.
Elīna Akmane 09.05.2020.
Anda Upmale 07.04.2020.
Kristīne Mārtinsone 07.04.2020.
Katrīna Dimsone 03.12.2021.
Elza Strazdiņa 04.05.2021.
Gunita Mistere 04.05.2021.
Iveta Jermolājeva  
Anda Lase  
Dita Baumane - Auza  
Jolanta Leinarte  
Dace Visnola  
Edīte Krevica  
Inguna Ozola  

Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)