Anda Vilsone - Blūma

Vieta   Rīga
Telefons   28773332
Epasts   anda.vilsone@gmail.com

Mg.sc.sal., mākslas terapeite, profesionāla māksliniece

Strādā ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem individuāli un grupā.

Darba vietas

  • VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs» Ambulatorais centrs «Veldre»