Elīna Akmane

Vieta   Rīga
Telefons   26444466
Epasts   akmane.elina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite


Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja kopš 2016.gada

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības valdes locekle kopš 2016.gada

European Federation of Art Therapy biedrs


Strādā ar bērniem un pusaudžiem

Darba vietas:

Kopš 2019.gada jūnija - Rīgas Stradiņa universitāte - docētāja studiju programmā "Mākslas terapija", Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2015. - 2019.gads - Ikšķiles novada Veselības un sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas centrs, mākslas terapeite

2016. - 2017.gads - "Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA", mākslas terapeite

Kopš 2015.gada - Rīgas Stradiņa universitāte - mentore, studentu prakšu vadītāja

2014. - 2016.gads - VSIA "Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca" Bērnu Psihiatrijas klīnikas Garīgās veselības rehabilitācijas daļa, mākslas terapeite

Starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas:

  1. Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2016). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia. Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue(2), 1-14.

Raksts rakstu krājumā:

  1. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.

Tēzes:

  1. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, 10.04.2014. un 11.04.2014.
  2. Akmane, E., Barsineviča, S., Kriumane, Z., Fedulova, D., Vende, K., Vilka, E., Visnola, D. (2014). Mākslu terapija pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem". VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konference „Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai”, 10.10.2014.


Zinātniskās konferences:

  1. Akmane, E., Krieķe, Z., un Mārtinsone, K. (2020). Tēma (prezentācija): Instruments for measuring the professional identity of psychological help providers: literature review. International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. 22.-23.05.2020. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia.
  2. Akmane, E., Krieķe, Z., un Mārtinsone, K. (2020). Tēma (prezentācija): Kā izmērīt profesionālo identitāti? Konference: 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference VESELĪBA UN PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA: STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA 27.-29.04.2020. Rīgas Stradiņa universitāte.
  3. Akmane, E., un Martinsone, K. (2019). Tēma (prezentācija): Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība. Konference: Health and personality development: interdisciplinary approach. 25.-27.04.2019. Rīgas Stradiņa universitāte.
  4. Akmane, E., un Upmale, A. (2019). Tēma (prezentācija): Mākslas terapija psihiatriskajā rehabilitācijā. Konference: Rehabilitācija psihiatrijā.  28.03.2019. Rīgas Stradiņa universitāte / LRPOA
  5. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2016). Tēma (prezentācija): Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība. Konference: Starptautiska zinātniski praktiskā konference Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē. 10.-12.11.2016. Rīgas Stradiņa universitāte
  6. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2014). Tēma (stenda referāts): Mākslas terapeita profesionālā identitāte un nodarbinātība Latvijā. Konference: Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference.  10.-11.04.2014. Rīgas Stradiņa universitāte