Elīna Akmane

Vieta   Rīga, Ikšķile
Telefons   26444466
Epasts   akmane.elina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite
Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja
Strādā ar bērniem un pusaudžiem

Darba vietas:

Kopš 2019.gada jūnija - Rīgas Stradiņa universitāte - docētāja studiju programmā "Mākslas terapija", Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2015. - 2019.gads - Ikšķiles novada Veselības un sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas centrs, mākslas terapeite

2016. - 2017.gads - "Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA", mākslas terapeite

Kopš 2015.gada - Rīgas Stradiņa universitāte - mentore, studentu prakšu vadītāja

2014. - 2016.gads - VSIA "Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca" Bērnu Psihiatrijas klīnikas Garīgās veselības rehabilitācijas daļa, mākslas terapeite

Zinātniskās publikācijas:

  1. Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2016). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia (pp. 1–14) 7(2).Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue.
  2. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.

Tēzes:

  1. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, 10.04.2014. un 11.04.2014.
  2. Akmane, E., Barsineviča, S., Kriumane, Z., Fedulova, D., Vende, K., Vilka, E., Visnola, D. (2014). Mākslu terapija pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem". VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konference „Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai”, 10.10.2014.


Zinātniskās konferences:

  1. Konference: Health and personality development: interdisciplinary approach. Tēma (prezentācija): Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība. 25.-27.04.2019. Rīgas Stradiņa universitāte.
  2. Konference: Rehabilitācija psihiatrijā. Tēma (prezentācija): Mākslas terapija psihiatriskajā rehabilitācijā. 28.03.2019. Rīgas Stradiņa universitāte / LRPOA
  3. Konference: Starptautiska zinātniski praktiskā konference Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē. Tēma (prezentācija): Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība. 10.-12.11.2016. Rīgas Stradiņa universitāte
  4. Konference: Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference. Tēma (stenda referāts): Mākslas terapeita profesionālā identitāte un nodarbinātība Latvijā. 10.-11.04.2014. Rīgas Stradiņa universitāte