Elīna Akmane

Vieta   Rīga, Ikšķile
Telefons   26444466
Epasts   akmane.elina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja

Strādā ar bērniem un pusaudžiem

Darba vietas:  

  • Ģimenes psiholoģiskā atbalsta centrs "Līna"
  • Ikšķiles novada Veselības un sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas centrs

2014. - 2016.gads - VSIA "Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca" Bērnu Psihiatrijas klīnikas Garīgās veselības rehabilitācijas daļa

Zinātniskās publikācijas:

  1. Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2015). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia (pp. 1–14) 7(2). Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue.
  2. Akmane, E.,  Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU

 Tēzes:

  1. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, 10.04.2014. un 11.04.2014.
  2. Akmane, E., Barsineviča, S., Kriumane, Z., Fedulova, D., Vende, K., Vilka, E., Visnola, D. (2014). Mākslu terapija pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem". VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konference „Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai”, 10.10.2014.