Elza Strazdiņa

Vieta   Rīga, Valmiera, Smiltene
Telefons   26294279
Epasts   elzastrazdina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, mākslas pedagoģe, RSU lektore

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle

Networking of European Art Therapists, LMTA pārstāve

Strādā ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli un grupā

Praktizē arī terapiju, kurā tiek izmantoti Theraplay® principi

Darba vietas:

  • Latvijas Jūras medicīnas centrs Rehabilitācijas dienas stacionārs, Vecmīlgrāvis, Rīga
  • Valmieras Zaļā skola
  • Aprūpes centrs "Friga", Rīga

2016 – Rehabilitācijas centrs Līgatne, mākslas terapeite

2015 – Jelgavas bērnu un jauniešu centra Junda bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām interešu izglītības programma Lediņu bitītes, mākslas terapeite

Rakstu krājumi:

Strazdiņa, E. (Sast.) (2016). Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. RSU.