Elza Strazdiņa

Vieta   Smiltene, Cēsis
Telefons   26294279
Epasts   elzastrazdina@gmail.com

Mg.sc.sal., Mg.art., sertificēta mākslas terapeite, mākslas un kulturoloģijas pedagoģe

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle

Eiropas Mākslas terapijas federācijas (European Federation of Art Therapy) locekle un Komunikācijas komitejas koordinatore

Networking of European Art Therapists, LMTA pārstāve

Strādā ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli un grupā

Praktizē arī terapiju, kurā tiek izmantoti Theraplay® principi

 

Darba vietas: Smiltene, Cēsis (pēc vienošānās)*

2017 - Latvijas Jūras medicīnas centrs, Valmieras Zaļā skola

2016 – Rehabilitācijas centrs Līgatne

2015 – Jelgavas bērnu un jauniešu centra Junda bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām interešu izglītības programma Lediņu bitītes

 

Rakstu krājumi:

Strazdiņa, E. (Sast.) (2016). Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. RSU.

Strazdina, E. (2017). Development, adaptation and application of a rehabilitation technology - artbased
assessments of art therapy: an overview of the current situation in Latvia.

 

*Par pieejamību prakses vietā cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, sazināties ar E. Strazdiņu