Elza Strazdiņa

Vieta   Rīga, Smiltene, Cēsis
Telefons   26294279
Epasts   elzastrazdina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, mākslas un kulturoloģijas pedagoģe

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle

Networking of European Art Therapists, LMTA pārstāve

European Federation of Art Therapy, Komunikācijas komitejas vadītāja

Strādā ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli un grupā

Praktizē arī terapiju, kurā tiek izmantoti Theraplay® principi

 

2017 - Latvijas Jūras medicīnas centrs, Valmieras Zaļā skola

2016 – Rehabilitācijas centrs Līgatne, mākslas terapeite

2015 – Jelgavas bērnu un jauniešu centra Junda bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām interešu izglītības programma Lediņu bitītes, mākslas terapeite

Rakstu krājumi:

Strazdiņa, E. (Sast.) (2016). Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. RSU.