Ilze Dzilna - Šilova

Vieta   Sigulda
Telefons   29359803
Epasts   idzilna.silova@gmail.com

Mg.sc.sal., mākslas terapeite

Strādā ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, individuāli un grupā

Darba vieta: Sigulda

Publikācijas:

 • Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2014). Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā. Piemērs ar vardarbībā cietušiem bērniem. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (259. – 289. lpp.). Rīga: RSU.
   
 • Mārtinsone, K., Dzilna-Šilova, I., Lusebrink, V. B., Veide-Nedviga, L. (2013).  The Expressive Therapies Continuum: an Integrative Systemic Approach to Visual Expression and its Historical Background. Medical pychology in Russia, 5 (22). (Electronical resource) // Мартинсоне, К., Дзилна-Шилова, И., Лусебринк, В. Б. (2013). Модель последовательности уровней выражения с исторической точки зрения, N 5 (22). [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
   
 • Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2013). Art-based assessment within structure of the Expressive Therapies Continuum in art therapy with abused children. In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups (pp. 84–95). Collection of articles, Rīga: RSU.
   
 • Lusebrink, V. B., Martinsone, K., Dzilna-Silova, I. (2012). The Expressive Therapies Continuum (ETC): Interdisciplinary bases of the ETC (pp. 1–11). International Journal of Art Therapy. doi:10.1080/17454832.2012.713370
   
 • Dzilna-Šilova I., Upmale A. (2012) Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā vardarbībā cietušiem bērniem // Tēzes. Rīga: RSU Zinātniskās konference, 470.lpp.
 • Upmale, A., Mārtinsone, K., Krevica, E., Dzilna, I.  (2011). Mākslas terapija. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (250. – 299. lpp.). Rīga: Raka.
   
 • Dzilna-Šilova I. (2011). Mākslas materiālu kvalitātes, iespējas un riski mākslas terapijā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un pusaudžiem. // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Krīze un tās pārvarēšanas iespējas“ Tēzes. Rīga: RPIVA, RSU.
   
 • Dzilna I. (2010). Izteiksmes līmeņu pakāpeniska secība un mākslas materiālu, tehniku lietošana mākslas terapijā // Psiholoģija mums. Nr.3., 51. – 10.lpp.
 • Dzilna-Šilova I., Mārtinsone K. (2010) Art therapy with sexually abused children and adolescents, reduction of depression symptoms // 3. Starptautiskā starpdisciplinārā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība." Tēzes. Rīga: RSU, 103.lpp, 34.lpp