Ilze Krūkle

Vieta   Rīga
Telefons   29527717
Epasts   ilze.krukle@inbox.lv

Mg.sc.sal., mākslas terapeite, speciālais pedagogs

Strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām

Darba vieta: Speciālā PII “Mežaparks” mākslas terapeite un speciālās izglītības skolotāja ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem