Ilze Plūme

Vieta   Rīga, Jelgava
Telefons   29479696
Epasts   pluume.ilze@gmail.com

Mg. paed., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite
Strādā ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli un grupā.
Darba vietas:

  • Latvijas Jūras medicīnas centrs (vide pieejama ar ratiņkrēsliem) 
  • DAC "Saulessvece"
  • Rundāles novada Dome, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.gadam projekta “Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”, mākslas terapeite
  • Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, mākslas terapeite