Ilze Plūme

Vieta   Rīga, Strenči
Telefons   29479696
Epasts   pluume.ilze@gmail.com

Mg. paed., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite
Strādā ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli un grupā.

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle kopš 2020.gada


Darba vietas:

  •  Latvijas Jūras medicīnas centrs (vide pieejama ar ratiņkrēsliem)

  • Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, psihosociālās rehabilitācijas centrs “Rasa”

  • Rīgas Stradiņa universitāte - studiju programma "Mākslas terapija", Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, viesdocētāja, mentore, studentu prakšu vadītāja

  • Rundāles novada Dome, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.gadam projekta “Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”, mākslas terapeite

  • Sadarbība ar nodibinājumu “PALĪDZĒSIM.LV” un Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību “Dzīvības koks”

  • Pēc vienošanās vada personīgās izaugsmes mākslas terapijas grupas pieaugušajiem un jauniešiem, mākslas terapijas sesijas nometnēs, apmācībās un veselības veicināšanas profilakses pasākumos visā Latvijā