Laura Danilāne

Vieta   Rīga, Liepa
Telefons   26526975
Epasts   laura.danilane@gmail.com

Mg. sc. sal., Mg. art., sertificēta mākslas terapeite, māksliniece

Strādā ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem

Darba vieta:  

MĀ telpa - mākslu terapijas centrs un nodarbību telpa personības izaugsmei. Privātprakse mākslas terapijā, mākslas terapeite
Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, programma "Kalniem Pāri", mākslas terapeite
Priekuļu novada pašvaldība, ES struktūrfondu projekts “Vidzeme iekļauj”, mākslas terapeite.