Līga Ruttule

Vieta   Rīga
Telefons   26039700
Epasts   ligaruttule@inbox.lv

Mg.sc.sal., mākslas terapeite

Strādā ar bērniem un pusaudžiem

Darba vieta: Izglītības un terapijas centrs “Mīlestības māja”