Līga Sarkane

Vieta   Rīga
Telefons   26579135
Epasts   lisar@inbox.lv

Mg.sc.sal., Mg.paed., sertificēta mākslas terapeite, speciālais pedagogs

Strādā ar bērniem un pieaugušajiem, individuāli un grupā.

Darba vieta: Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs