Semināri / tālākizglītība

Pēc Latvijas kolēģu iniciatīvas ar 2 semināriem viesosies Roksana Jaščuka no Ukrainas ar savu autorsemināru "Arhetipi pasakās un dzīves ceļā" un divu dienu terapeitisku semināru "Jaunas dzīves stratēģijas - kā izkļūt no Atkarības drāmas trijstūra".
"Arhetipi pasakās un dzīves ceļā" īpaši saistošs būs palīdzošo profesiju pārstāvjiem - sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un psihoterapeitiem, kā arī vecākiem, kas audzina bērnus, vecumā no 5.g. un pedagogiem.
"Jaunas dzīves stratēģijas - kā izkļūt no Atkarības drāmas trijstūra" - seminārs būs saistošs - psihologiem, psihoterapeitiem. sociālajiem darbiniekiem, pēdējo kursu psiholoģijas studentiem un ikvienam, kas vēlas izprast Atkarības drāmas trijstūra nozīmi cilvēka dzīvē.

Par semināriem sīkāk var uzzināt, kontaktējoties ar:
Inese Taube, mag.psych.
t.26139284

 

Seminārs Neauglības psiholoģiskie iemesli. Psiholoģiskā darba virzieni un metodes neauglības gadījumā praktizējošiem psihologiem, psihoterapeitiem, studentiem un citiem interesentiem.

Latvijā 20 – 22% ģimeņu saskaras ar neauglības problēmu. Vēl joprojām sabiedrībā valda nepietiekama izpratne par neauglības fizioloģiskajiem un psiholoģiskajiem cēloņiem.

Semināra saturs:

 • neauglības medicīniskie iemesli;
 • psiholoģiskie un fizioloģiskie cēloņi;
 • aborti, to emocionālās sekas;
 • mātes lomas veidošanās;
 • praktiska darbošanās.

Semināra vadītāja: Mag.psych., praktiskais psihologs Inese Taube, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācijas valdes locekle, Marte Meo terapeite, pilnveidojusi zināšanas un profesionālās prasmes Baltkrievijas izglītības programmā “Psiholoģiskā palīdzība sievietēm un pāriem ar reproduktīvās veselības traucējumiem”.

Semināra laiks un vieta: 9.februārī, plkst. 10:00 – 15:00, Rīgā, Kr.Barona ielā 63 – 2, psiholoģijas centra „Vitality” telpās.

Dalības maksa: veicot samaksu līdz 30. janvārim EUR 30.-, vēlāk EUR 35.-

LKoPA biedriem dalības maksa EUR 25.-

Rekvizīti apmaksai: Biedrība “Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija“, Reģ.nr. 40008241441, Swedbank AS, kods HABALV22, konts LV02HABA0551042601411

Maksājuma mērķis: Seminārs “Neauglības psiholoģiskie iemesli"

Pieteikšanās:   tālr. 26139284 vai e-pastā: inesetaube@inbox.lv. Ērtībai un komfortam, lūgums līdzi ņemt maiņas apavus!

 

Theraplay® apmācību semināri  2017.gadā.

Aicināts ikviens, kura darbs ir saistīts ar bērniem un ģimenēm- psihologi, sociālie darbinieki, pedagogi un  psihoterapeiti, kuri vēlas savā darbā izmantot Theraplay un apgūt Maršakas interakciju metodi.

Semināru vadīs sertificēta Theraplay terapeite un supervizore Mērija Ringa no ASV (Mary Ring MAMFC, LPC-S, LMFT-S, RPT/S)

 • 1.līmeņa seminārs notiks: no 20. līdz 23. martam no plkst. 9:00 – 17:00, Rīgā, Mārupes ielā 16, 2. stāvā
 • 2.līmeņa seminārs notiks: no 28. līdz 30. martam no plkst. 9:00 – 17:00, Rīgā, Mārupes ielā 16, 2.stāvā
 • Grupu Theraplay apmācības notiks: 25. un 27. martā no plkst.9:00-17:00, Rīgā, Mārupes ielā 16, 2.stāvā (tiem, kas apguvuši pirmo līmeni nepieciešama tikai apmācību 2. diena).

Pēc semināriem tiks izsniegts The Theraplay Institute Čikāgā apliecinājums par kursa beigšanu un iegūtiem kredītpunktiem. Pēc 1. līmeņa apmācības semināra beigšanas dalībniekam ir tiesības savā darbā izmantot Theraplay elementus. Uz 2. līmeņa semināru var pieteikties, ja ir izieta 1.līmeņa apmācība un, vismaz 3 mēnešus, ir uzsākta Theraplay praktizēšana darbā ar klientu. Pēc pabeigtas 2. līmeņa apmācības un uzsāktas supervizētas prakses iespējams iegūt Theraplay terapeita sertifikātu. Sīkāka informācija www.theraplay.org un www.wp.theraplay.org/latvia/.

Seminārā tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Pieteikšanās : theraplay.latvia@gmail.com

Jautājumi: Kristīne Maže mob.tel.22828943

Dalībnieku skaits grupā ierobežots. Dalībnieku grupā iekļauj pēc priekšapmaksas veikšanas.

Dalības maksa:  

 • 1.līmenis 290 eiro. Priekšapmaksa  170 eiro līdz 2017. gada 5.martam. Gala maksājums- līdz 2017. gada 21. martam. Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta.
 • 2.līmenis 240 eiro. Priekšapmaksa 140 eiro līdz 2017. gada 5.martam. Gala maksājums - līdz 2017. gada 16.martam.
 • Grupu Theraplay – 140 eiro; viena diena 70 eiro. Priekšapmaksa 90 eiro līdz 2017. Gada 1.martam. Gala maksājums- līdz 2017. gada 17. martam. Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta.

Maksu par semināru veikt ar pārskaitījumu: "Theraplay atbalsta biedrība Latvijā", reģ. Nr. 40008243599, Adrese: Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002, Bankas konts: LV42UNLA0050023591465

 

Seminārs "Autisms: kā to saprast un saprasties par darbu ar bērniem un pieaugušajiem ar AUTISKĀ SPEKTRA traucējumiem.

Sociālo Pakalpojumu Aģentūras IZGLĪTIBAS CENTRS 24.novembrī plks.10.00-16.00 piedāvā klīniskās psiholoģes Zanes Kronbergas (Latvijas Autisma Centrs) vadītu semināru par darbu ar bērniem un pieaugušajiem ar autiskā spektra traucējumiem. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām pieejām un metodēm autisma terapijā, kā arī ar praktiski izmantojamiem principiem, kas var atvieglot saskarsmi gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem ir autisms.

Dalības maksa: 35 eur. Pieteikšanās: spaizglitiba@gmail.com

 

Seminārs "Emocionālā nomāktība psihiatru praksē. Profesionālā komunikācija ar sērojošiem, depresīviem un suicidāliem klientiem".

Sociālo Pakalopjumu Aģentūras IZGLĪTIBAS CENTRS 10.novembrī piedāvā psihiatra N.Ščerbakova CETURTO PSIHIATRIJAS CIKLA semināru par darbu ar cilvēkiem ar emocionāliem un personības traucējumiem.

Pieteikšanās un plašāka informācija: http://www.krize.lv/psihiatrijas-seminars-emocionala-nomaktiba-psihiatru-prakse-profesionala-komunikacija-ar-serojosiem-depresiviem-un-suicidaliem-klientiem/