Iveta Jermolājeva

Location   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Phone   28858141
Email   iveta.jermolajeva@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Supervīzijas veidi: individuāli un grupā

Vieta: Cēsis