Dace Visnola

Vieta   Sigulda, Rīga
Telefons   29488445
Epasts   visnoladace@gmail.com

Dr.paed. (mākslas), Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite un sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja, lektore un radošu semināru vadītāja, mākslas skolotāja un māksliniece

European Federation of Art Therapy valdes locekle

Strādā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem individuāli un grupā.
Darbības jomas mākslas terapijā – pārmērīga stresa un trauksmes pārvarēšana, psihosomatiski, psihiskās un garīgās attīstības traucējumi, emocionālas grūtības un personības izaugsme.

Darba vietas:

Biedrība “Cerību spārni” Siguldā

Privātprakse:

  • Siguldā, Rīgas ielā 1 (ir pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem)
  • Rīgā (nav pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem)

Pēc pamata izglītības mākslas skolotāja ar doktora grādu mākslas izglītībā un mākslas terapeite ar maģistra grādu veselības aprūpē (maģistra darbs: “Mākslas terapijas ietekme uz stresu un trauksmi organizācijas darbiniekiem). Tālākizglītībā kopumā zināšanas un pieredze kopumā 1,5 gadus papildināta studējot ārzemēs un sadarbojoties ar speciālistiem mākslā un mākslas terapijā ASV, Lielbritānijā, Zviedrijā un Dānijā.

Mākslas terapiju praktizē un pieaugušo grupas vada no 2007.gada, kā arī no 1993.gada piedalās starptautiskos mākslas izglītības un mākslas terapijas semināros un konferencēs ar referātiem un radošām darbnīcām Latvijā, ASV, Austrijā, Grieķijā, Itālijā, Lielbritānijā, Lietuvā un Somijā. No 2011.gada bijusi Eiropas mākslas terapeitu tīklojuma (NEAT) dalībniece, šobrīd ir Eiropas Mākslas terapeitu asociācijas (EFAT) biedre.

Internets: http://visnola.wordpress.com