Elīna Akmane

Vieta   Rīga
Telefons   26444466
Epasts   akmane.elina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja kopš 2016.gada; Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības valdes locekle no 2016.-2022.gadam; European Federation of Art Therapy biedrs
Strādā ar bērniem un pusaudžiem

Darba vieta: kopš 2019.gada - Rīgas Stradiņa universitāte (docētāja Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā)

Sabiedriskie mediji:

LR1 raidījums "Monopols" 2022.gada 13.oktobrī. "No starptautiskām attiecībām līdz mākslas terapijai". Saruna par dzīvi un mākslas terapiju.

RSU sarunu vakars "Atjauno savu sistēmu" 2022.gada 2.jūnijā diskusija "Lokāls un globāls restarts: kā krīzes, kas seko viena otrai, mainīs sabiedrību ilgtermiņā?". Vai lokālas un globālas krīzes izmantojamas restartam? Kā saglabāt veselo saprātu laikā, kad no mums prasa nemitīgu “augstāk, tālāk, stiprāk”? Cik noderīga ir apšaubīšanas māksla un kā kļūt par racionālu skeptiķi? Ar maģistra studiju interesentiem Rīgas Stradiņa universitāte tikās īpašā pasākumā Kalnciema kvartālā – RSU Sarunu vakarā, politologa un sociālantropologa Mārtiņa Dauguļa vadībā. Diskusijā tēma tapa skatīta no sabiedrības veselības, farmācijas, mākslas terapijas un sociālantropoloģijas skatpunkta. Sarunā piedalījās sociālantropologs Klāvs Sedlenieks, Latvijas mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Akmane, Zāļu valsts aģentūras pārstāve, pētniece lietišķajā farmācijā Elita Poplavska, RSU prodekāns, sabiedrības veselības eksperts Toms Pulmanis. 

Tiesībsarga biroja rīkota diskusija “Māksla - brīvība vai tiesības šokēt?” 2021.gada 10.decembrī. Diskusijas tēma tika vērtēta gan no juridiskās, gan mākslas, psiholoģijas un sociālās perspektīvas, par tām sprieda attiecīgās jomas eksperti un sabiedrībā zināmas personības. Pasākumu ar ievadvārdiem atklāja tiesībsargs Juris Jansons, un tajā piedalījās zvērināta advokāte, LL.M., zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” partnere Ieva Andersone, Mg. iur., ārlietu ministra padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Eva Vīksna, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors Kristaps Zariņš, žurnālists Māris Zanders un Mg.sc.sal., Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja, docētāja RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā Elīna Akmane. Diskusiju moderēja Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Ilona Lošaka. Pārksats par diskusiju "Mākslas ceļš ir brīvība".

LTV Kultūras ziņas 2021.gada 1.novembrī. "Ar mākslu pret depresiju un vientulību" – mākslas terapija īpaši aktuāla pandēmijas laikā. Vai māksla un tās baudīšana palīdz cilvēka garīgajai un fiziskajai labsajūtai? Ir neskaitāmi pētījumi, kas apgalvo – jā, šī ietekme ir un visbiežāk pozitīva. Te ir runa gan par radošām nodarbībām, gan izstāžu apmeklējumiem. Stāsta mākslas terapeites Elīna Akmane un Lība Bērziņa.

RSU podkāsts "Veselības ekspresis" diskusija "Psihoemocionālā veselība: vai vienmēr jādzer zāles un jāiet pie ārsta?" 2021.gada 10.oktobrī. Par mākslas terapijas sniegtajām iespējām, kā arī par Latvijā jaunu metodi – dabas un piedzīvojumu terapiju – stāsta RSU viesdocētāja, Latvijas Ergoterapeitu asociācijas viceprezidente un Adventure Therapy Latvia domubiedru grupas pārstāve Unda Avota un RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāja, Latvijas Mākslas terapijas asociācijas vadītāja un mākslas terapeite Elīna Akmane.

LR1 raidījums "Vai tas ir normāli" 2021.gada 5.septembrī. "Krāsas, formas, kustības vai skaņas iespējas palīdzēt psihiskās veselības nodrošināšanai". Kas ir mākslu terapija, cik daudzveidīga tā ir un kā krāsa, forma, kustība vai skaņa var palīdzēt psihiskās veselības nodrošināšanai un dzīves kvalitātei? Kā mākslu terapiju izmanto dažādu problēmu risināšanai un kādos gadījumos tā ir visvairāk piemērota, raidījumā Vai tas ir normāli? Skaidro sertificēta deju un kustību terapeite, klīniskā, veselības un konsultatīva psiholoģe, supervizore Indra Majore-Dūšele un Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Akmane.

LR1 raidījums "Ģimenes studija" 2020.gada 9.janvārī. "Mūzikas un mākslas terapija var palīdzēt bērniem ar mācīšanās traucējumiem". Raidījuma Ģimenes studija viesi: mūzikas terapeites Dzintra Zariņa un Kristīne Paņko, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatre Anete Masaļska, mākslas terapeite Elīna Akmane un Pāvila Jurjāna mūzikas skolas klavierspēles skolotājs, daudzfunkcionālā centra "Solis augšup" un rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” pasniedzējs Andris Jansons.

Starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas:

 1. Akmane, E., Martinsone, K., Krieke, Z., Ricou, M., & Marina, S. (2022). The goal of psychological intervention and performed functions of psychologists as an aspect of the professional identity ofpsychologists: Latvian sample. In L. Vilka, & J. Vike (Eds.), 8th International Multidisciplinary Research Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Vol. 131). [03006] (SHS Web of Conferences). EDP Sciences. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202213103006
 2. Ozerska, I., Šuriņa, S., Mārtinsone, K., Akmane, E., Perepjolkina, V. (2022). Multidimensionālās sociālā kapitāla skalas izveide un sākotnējā novērtēšana. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2, 55–67. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2022vol2.6813
 3. Akmane, E., Mārtinsone, K., Krieķe, Z., Perepjolkina, V., Drunka, A., & Kolmane, A. (2021). Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptauja: attīstība un validēšana. International Scientific Conference “Society. Integration. Education.”, 7, 13-23. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol7.6444.http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6444/5309
 4. Akmane, E., Mārtinsone, K., & Krieķe, Z. (2020). Instruments for Measuring the Professional Identity of Psychological Help Providers: Rapid Literature Review. Education. Innovation. Diversity, 1(1), 6-15. DOI: https://doi.org/10.17770/eid2020.1.5335.
 5. Akmane, E., & Mārtinsone, K. (2016). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, Special Issue 8(1), 12-25.

Raksts / dalība rakstu krājumā:

 1. Akmane, E. (2021). Radošums iedvesmai. Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam, K.Mārtinsone (sast.) (121. - 126.lpp.). Rīga: RSU.
 2. Mārtinsone, K., un Regzdiņa-Pelēķe, L. (sast.) (2020). Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš) pieredzes stāsti (218.-221.lpp.). Rīga: RSU.
 3. Akmane, E. (2020). Māksla un terapija. LĀZA apkārtraksts. JOURNAL OF THE LATVIAN MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATION Nr. 169 (85.lpp.).
 4. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.

Zinātniskās konferences:

 1. Krūklīte, S., un Akmane, E. (2023, 13.-15.aprīlis). Psihologa digitālās kompetences pašnovērtējums [Konferences prezentācija]. 9. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 2. Akmane, E., Mārtinsone, K., Krone, I., Stafecka, K., Muižniece, L., Pētersone, L., & Dzene, J. (2023, March 29-31). Adapting to Change: A Study of Psychologists' Professional Identity in the Face of Covid-19 Pandemic and Digitalisation [Conference presentation]. RSU Research Week 2021. International Scientific Conference "Society.Health.Welfare. 2021", Rīga Stradiņš University, Latvia.
 3. Akmane, E., Mārtinsone, K., Krieķe, Z., Ricou, M., & Cordeiro, S.A. (2022, July 5-8). The Goal of Psychological Intervention and Performed Functions of Psychologists: Latvian Sample [Conference presentation]. Symposium: Identity of Psychology - Challenges and Future Directions, 17th European Congress of Psychology. Psychology as the Hub Science: Opportunities and Responsibility, Ljubljana, Slovenia.
 4. Akmane, E., Plūme, I., & Pitkeviča, A.A. (2022, May 20). Changes in the professional identity of an art therapist influenced by digitalisation and Covid-19 pandemic: theoretical and practical aspects [Conference presentation]. International conference Art Therapy and Personal Health, Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania.
 5. Pitkeviča, A.A., un Akmane, E. (2022, 21.-23. aprīlis). Mākslas terapeita profesionālās identitātes pārmaiņas digitalizācijas ietekmē [Konferences prezentācija]. 8. starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja», Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 6. Muciņa-Sima, L., Akmane, E., un Krūklīte, S. (2022, 21.-23. aprīlis). Digitālās kompetences nozīmīguma un īstenojamības pašnovērtējums psihologiem un mākslas terapeitiem: Pirmie rezultāti [Konferences prezentācija]. 8. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 7. Upīte, I., un Akmane, E. (2022, 21.-23. aprīlis). Mākslas terapeita intervenču mērķi un funkcijas [Konferences prezentācija]. 8. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 8. Akmane, E. un Plūme, I. (2021, 8.oktobris). Radošums pašpalīdzībai: teorētiskie un praktiskie aspekti [Konferences prezentācija]. Zinātniski praktiskā konference “Pašpalīdzība un psiholoģiskā palīdzība”, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 9. Akmane, E., Mārtinsone,K., Krieķe, Z., Perepjolkina, V., Drunka, A., un Kolmane, A. (2021, 28.-29.maijs). Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptauja: attīstība un validēšana [Konferences prezentācija]. Zinātniskā konference “Society. Integration. Education.”, Rēzeknes tehnoloģiju augstskola, Latvija.
 10. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2021, May 14-16). Professional Identity of an Art Therapist: Example of Latvia [Conference presentation]. European Federation of Art Therapy Online International Conference «Places, Spaces and Time - Shaping the European Art Therapy Landscape».
 11. Kolmane, A., Drunka, A., Akmane, E., Mārtinsone, K., un Krieķe, Z. (2021, 22.-24.aprīlis). Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptaujas izveide [Konferences prezentācija]. 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja», Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 12. Akmane, E., Mārtinsone, K., Krieķe, Z., Kolmane, A., un Drunka, A. (2021, 22.-24.aprīlis). Mākslas terapeita profesionālās identitātes raksturojums: PPS PI aptaujas 1.posma rezultāti [Konferences prezentācija]. 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja», Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 13. Akmane, E., un Plūme, I. (2021, April 8). Creativity as Self-care: Theoretical and Practical Aspects [Conference presentation]. International conference "Art Therapy and Personal Health", Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania.
 14. Akmane, E., Mārtinsone, K., Krieķe, Z., Komane, A., Ricou, M., & Cordeiro, S.A. (2021, March 25). Psychological intervention as an aspect of the professional identity of psychologists: Latvian sample [Conference presentation]. RSU Research Week 2021. International Scientific Conference "Society.Health.Welfare. 2021", Rīga Stradiņš University, Latvia.
 15. Akmane, E. (2020, 4.decembris). Māsas kā psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionālā identitāte [Konferences prezentācija]. Zinātniskā konference "Profesionālā identitāte un profesijas atpazīstamība", Rīgas Stradiņa universitāte / Latvijas māsu asociācija, Latvija.
 16. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2020, 27.oktobris). Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar darbu un tā nozīme [Stenda referāts]. Konference "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai", VPP Projekts “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” [INTERFRAME-LV].
 17. Akmane, E. (2020, 23.oktobris). Profesionālā identitāte pārmaiņu laikos [Konferences prezentācija]. Zinātniski praktiska konference "Psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionālā identitāte un izaicinājumi pārmaiņu laikos", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 18. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2020, 22.oktobris). Profesionālā identitāte Covid-19 krīzes ietekmē [Konferences prezentācija]. Zinātniskā konference “Psiholoģiskie resursi un riska faktori iedzīvotāju veselībai Covid-19 apstākļos. VPP pētījumi praksei”, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 19. Akmane, E., Krieķe, Z., un Mārtinsone, K. (2020, May 22-23). Instruments for measuring the professional identity of psychological help providers: literature review [Conference presentation]. International Scientific Conference "Society. Integration. Education.", Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia.
 20. Akmane, E., Krieķe, Z., un Mārtinsone, K. (2020, 27.-29.aprīlis). Kā izmērīt profesionālo identitāti? [Konferences prezentācija]. 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 21. Akmane, E., un Martinsone, K. (2019, 25.-27.aprīlis). Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība [Konferences prezentācija]. 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Veselība un personības attīstība: Starpdisciplinārā pieeja», Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 22. Akmane, E., un Upmale, A. (2019, 28.marts). Mākslas terapija psihiatriskajā rehabilitācijā [Konferences prezentācija]. Konference "Rehabilitācija psihiatrijā",  Rīgas Stradiņa universitāte / LRPOA, Latvija.
 23. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2016, 10.-12.novembris). Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība [Konferences prezentācija]. Starptautiska zinātniski praktiskā konference "Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 24. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2014, 10.-11.aprīlis). Tēma [Stenda referāts]: Mākslas terapeita profesionālā identitāte un nodarbinātība Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference,  Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 25. Akmane, E., Barsineviča, S., Kriumane, Z., Fedulova, D., Vende, K., Vilka, E., un Visnola, D. (2014, 10.aprīlis). Mākslu terapija pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem". VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konference „Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai”, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Latvija.

Lekcijas profesionāļiem:

 1. Akmane, E., un Plūme, I. (2021). Radošas pašpalīdzības metodes, saskaroties ar izdegšanu. Atvērtās lekcijas skolotājiem, 21.10.2021. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.