Elīna Akmane

Vieta   Rīga
Telefons   26444466
Epasts   akmane.elina@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite


Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja kopš 2016.gada

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības valdes locekle kopš 2016.gada

European Federation of Art Therapy biedrs


Strādā ar bērniem un pusaudžiem

Darba vieta:

Kopš 2019.gada - Rīgas Stradiņa universitāte - docētāja Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā

Starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas:

 1. Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2016). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia. Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue, (2), 1-14.
 2. Akmane, E., Mārtinsone, K., & Krieķe, Z. (2020). Instruments for Measuring the Professional Identity of Psychological Help Providers: Rapid Literature Review. Education. Innovation. Diversity, 1(1), 6-15.

Raksts / dalība rakstu krājumā:

 1. Mārtinsone, K., un Regzdiņa-Pelēķe, L. (2020). Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš) pieredzes stāsti. Rīga: RSU.
 2. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.

Zinātniskās konferences:

 1. Akmane, E., un Plūme, I. (2021). Creativity as Self-care: Theoretical and Practical Aspects. International conference "Art Therapy and Personal Health", 08.04.2021. Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania.
 2. Akmane, E., Mārtinsone, K., Krieķe, Z., Komane, A., Ricou, M., & Cordeiro, S.A. (2021). Psychological intervention as an aspect of the professional identity of psychologists: Latvian sample . RSU Research Week 2021. International Scientific Conference "Society.Health.Welfare. 2021", 25.03.2021. Rīga Stradiņš University, Latvia.
 3. Akmane, E. (2020). Māsas kā psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionālā identitāte. Zinātniskā konerence "Profesionālā identitāte un profesijas atpazīstamība", 04.12.2020. Rīgas Stradiņa universitāte / Latvijas māsu asociācija, Latvija.
 4. Akmane, E. (2020). Profesionālā identiāte pārmaiņu laikos. Zinātniski praktiska konference "Psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionalā identitāte un izaicinājumi pārmaiņu laikos", 23.10.2020. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 5. Akmane, E., Mārtinsone, K. (2020). Profesionālā identitāte COVID-19 krīzes ietekmē. Zinātniskā konference "Psiholoģiskie Resursi un riska faktori iedzīvotāju veselībai COVID-19 apstākļos: VPP pētījumi praksei”, 22.10.2020. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 6. Akmane, E., Krieķe, Z., un Mārtinsone, K. (2020). Instruments for measuring the professional identity of psychological help providers: literature review. International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", 22.-23.05.2020. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia.
 7. Akmane, E., Krieķe, Z., un Mārtinsone, K. (2020). Kā izmērīt profesionālo identitāti? Konference: 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "VESELĪBA UN PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA: STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA", 27.-29.04.2020. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 8. Akmane, E., un Martinsone, K. (2019). Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība. Konference "Health and personality development: interdisciplinary approach", 25.-27.04.2019. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 9. Akmane, E., un Upmale, A. (2019). Mākslas terapija psihiatriskajā rehabilitācijā. Konference "Rehabilitācija psihiatrijā",  28.03.2019. Rīgas Stradiņa universitāte / LRPOA, Latvija.
 10. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2016). Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība. Starptautiska zinātniski praktiskā konference "Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē", 10.-12.11.2016. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.
 11. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2014). Tēma (stenda referāts): Mākslas terapeita profesionālā identitāte un nodarbinātība Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference,  10.-11.04.2014. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija.

Tēzes:

 1. Akmane, E., un Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, 10.04.2014. un 11.04.2014.
 2. Akmane, E., Barsineviča, S., Kriumane, Z., Fedulova, D., Vende, K., Vilka, E., un Visnola, D. (2014). Mākslu terapija pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem". VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konference „Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai”, 10.10.2014. Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Latvija.