Elza Strazdiņa

Vieta   Cēsis
Telefons   26294279
Epasts   elzastrazdina@gmail.com

Mg.sc.sal., Mg.art., sertificēta mākslas terapeite, smilšu spēles terapeite apmācībā, mākslas, kultūras un angļu valodas pedagoģe

Strādā ar bērniem un pieaugušajiem, gan individuāli, gan grupā. Mākslas terapijā izmanto smilšu spēles terapijas, Theraplay®  un ekspresīvās terapijas metodes.
Vairāku gadu pieredze mākslas terapijā Latvijā un praksē Lielbritānijā, strādājot dažādās vidēs, īpaši rehabilitācijā un izglītībā.
Dažādu profesionālo apvienību biedre, rakstu krājuma “Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes” autore, strādājusi RSU kā lektore, Eiropas Mākslas terapijas federācijas biedre un Komunikācijas komitejas bijusī koordinatore.
 

Rakstu krājumi:

Strazdiņa, E. (Sast.) (2016). Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. RSU.

Strazdina, E. (2017). Development, adaptation and application of a rehabilitation technology - artbased assessments of art therapy: an overview of the current situation in Latvia.

*Par pieejamību prakses vietā cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, sazināties ar E. Strazdiņu