Ilze Plūme

Vieta   Rīga, Bauska, Rundāle
Telefons   29479696
Epasts   pluume.ilze@gmail.com

Mg. paed., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite
Strādā ar pieaugušajiem un bērniem, individuāli un grupā.

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle kopš 2020.gada.

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības Ētikas komisijas locekle kopš 2021.gada.

Darba vietas:

  • "MĀ telpa" - mākslu terapijas centrs un nodarbību telpa personības izaugsmei
  • Privātprakse mākslas terapijā
  • Biedrība "Māksla labsajūtai" - mākslas terapijas izaugsmes grupas pieaugušajiem un jauniešiem
  • Rīgas Stradiņa universitāte - studiju programma "Mākslas terapija", Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, viesdocētāja, mentore, studentu prakšu vadītāja
  • Sadarbība ar nodibinājumu “PALĪDZĒSIM.LV” un Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību “Dzīvības koks”
  • Pēc vienošanās vada personīgās izaugsmes mākslas terapijas grupas pieaugušajiem un jauniešiem, mākslas terapijas sesijas nometnēs, apmācībās un veselības veicināšanas profilakses pasākumos visā Latvijā