Līga Cepurīte

Vieta   Rīga
Telefons   28608444
Epasts   liga.cepurite@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite

Strādā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem individuāli un grupā, latviešu un angļu valodā, klātienē un online.

Darbības jomas:

dažādu psihes traucējumu un funkcionēšanas grūtību mazināšana, pašizjūtas spēcināšana, labizjūtas veicināšana, personības izaugsme. 

Darba vieta:

Psihodiagnostikas un terapiju centrs https://www.terapeiti.com 

Pusaudžu resursu centrs https://pusaudzucentrs.lv 

 
Pirmos 5 savas profesionālās izaugsmes gadus strādāju komunikācijas un reklāmas jomā, turpmākos 10 gadus strādāju kā mentors starptautiskā bērnu un jauniešu organizācijā, piedaloties dažādās starptautiskās konferencēs Anglijā, Vācijā, Skotijā, Francijā, Šveicē, Austrijā, Malaizijā. Ironiski - vispirms apguvu kā cilvēkus "vest prom no sevis", ar reklāmas palīdzību veicinot viņos vajadzību pēc pērkamā. Šodien, strādājot kā mākslas terapeite, palīdzu cilvēkiem “atgriezties pie sevis”. Terapijas procesā palīdzu klientam atpazīt grūtību cēloņus, apzināties to ietekmējošos un veicinošos faktorus, kā arī palīdzu apgūt praktiskas zināšanas kā uzlabot savu funkcionēšanu ikdienā. Savas zināšanas regulāri papildinu piedaloties dažādās konferencēs Latvijā un ārzemēs.

INSTAGRAM un FACEBOOK