Līga Cepurīte

Vieta   Rīga
Telefons   28608444
Epasts   liga.cepurite@gmail.com

Mg.sc.sal. sertificēta mākslas terapeite Līga Cepurīte.

Ārstniecības personas reģistrācijas Nr. 92120062574. 

Ārstniecības personas sertifikāts Nr. 12597.

Strādā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem latviešu un angļu valodā, klātienē un online.
Darbs ar noteiktām klientu grupām:

  • psihoemocionālas grūtības, kas nav diagnosticētas kā traucējumi;
  • uzvedības un emocionāli traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā.
  • garstāvokļa traucējumi – depresija, bipolāri afektīvi traucējumi;
  • neirotiski ar stresu saistīti traucējumi – posttraumatiskā stresa sindroms, trauksme, panika, fobijas, obsesīvi/kompulsīvi traucējumi, reakcija uz smagu stresu un adaptācijas traucējumi, disociatīvi traucējumi, somatoformi traucējumi

Darba vietas:
Psihodiagnostikas un terapiju centrs, privātprakse https://www.terapeiti.com
SIA Bērnu un pusaudžu resursu centrs https://pusaudzucentrs.lv 

Profesionālā pieeja mākslas terapijā:
Sensorimotors darbs mākslas terapijā (sensorimotor art therapy, bottom-up approach). Vizuālā māksla tiek lietota kā izteiksmes līdzeklis un instruments darbam ar ķermeni. Terapijas procesā klienta uzmanība tiek vērsta uz konkrētām ķermeņa sajūtām, ko klients piedzīvo noteiktās situācijās. Tiek izzināts kādas emocionālas reakcijas un domas veidojas šo sajūtu iespaidā. Caur mākslas procesu un sarunu tiek iepazīta sajūtu, emociju, domu un uzvedības reakciju saistība. Tiek meklēti klientam pieejami veidi kā mazināt grūtības, lai veicinātu psihiskās un fiziskās pašizjūtas uzlabošanos.

Izglītība un profesionālā pilnveide
2023. Baltijas Psihoorganizskās analīzes institūts, uzsākts tālākizglītības kurss, psihoterapijas speciālists apmācībā;
2023. Instritute for Sensorimotor Art Therapy Austrailia, Guided Drawing un Transformation Journey, sensorimotora mākslas terapija, tālākizglītība traumas ārstēšanā;
2023. EMDR Europe, I līmeņa apmācības Eye Movement Desensitization and Reprocessing;
2023. European Federation of Art Therapy, konference Growing*Together;
2023. Latvijas Mākslas terapeitu asociācija, seminārs Uz resursiem vērstas mākslas terapijas metodes traumatiskas pieredzes pārvarēšanai;
2022. LMTAA vasaras skola Uzdzirkstī mākslā, meistarklases Sensorimotora zīmēšana vadītāja;
2021. European Federation of Art Therapy. Art Therapy Conference, tālākizglītības sertifikāts.
2021. ASV Collective Trauma and Grief Conference, tālākizglītības sertifikāts par mākslā balstītām pieejām darbā ar psihotraumu;
2019. Leadership Lab International Outdoor Adventure Education & Austria Wilderness Ministry Institute, tālākizglītības sertifikāts darbam ar bērniem un jauniešiem; 
2018. Latvijas mākslas terapijas asociācija sadarbībā ar psihoterapeiti no Dānijas Vibeke Skov, PhD, tālākizglītības sertifikāts darbā ar pašvērtējumu.

INSTAGRAM un FACEBOOK