Līga Sarkane

Vieta   Rīga
Telefons   26579135
Epasts   lisar@inbox.lv

Mg.sc.sal., Mg.paed., sertificēta mākslas terapeite, speciālais pedagogs

Strādā ar bērniem un pieaugušajiem, , kuriem ir psihiskās vai garīgās attīstības traucējumi.

Darba vieta: Rīgas 5.pamatskola - attīstības centrs. Adrese: Rīga Brīvības gatve 384 a