Sanita Vanaga

Vieta   Rīga, Ādaži
Telefons   26465127
Epasts   sanita_vanaga@inbox.lv

Mg. sc. sal., mākslas terapeite
Strādā ar pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem, individuāli un grupā
Darba vieta: SIA Terapijas centrs “Skaņas un mūzika”, B. Upīša iela 20 A, #203, Rīga
Privātprakse: Ādažos

Pielieto Apzinātībā balstītas metodes mākslas terapijā.