Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀCIJA

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija). 
2016. gada 1. jūnijā stājās spēkā  Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. 

Inspekcija vērš uzmanību uz būtiskām izmaiņām normatīvajā regulējumā:

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģitrā reģistrē ārstus, zobārstus, zobārstniecības speciālistus, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistus, masierus, mākslas terapeitus, uztura speciālistus, podologus, militāros paramediķus, māsās, vecmātēs, ārsta palīgus, māsas palīgus, biomedicīnas laborantus, radiologa asistentus, kosmētiķus, skaistumkopšanas speciālistus un ārstniecības atbalsta personas.


PIRMREIZĒJĀ REĢISTRĀCIJA

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • izglītības diploms;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);
 • personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas SERTIFIKĀTS, pārreģistrācija NAV JĀVEIC!

Ja sertificēta ārstniecības persona vēlas saņemt reģistrācijas apliecību, nepieciešams aizpildīt iesniegumu (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē).

PĀRREĢISTRĀCIJA

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

 • veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;
 • beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
 • māsām, vecmātēm vai māsas palīgiem - vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā
 • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 stundu; māsas palīgiem un ārstu palīgiem  - 100 stundu; biomedicīnas laborantiem -  120 stundu apjomā profesionālās pilnveides kursi, ja reģistrācijas terminš beidzas līdz 2020. gada 1. septembrim;
 • ārstiem, zobārstiem, zobārstniecības speciālistiem, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistiem, masieriem, mākslas terapeitu speciālistiem, uztura speciālistiem, podologiem, kuriem reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz:
  • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi vai
  • profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus noteiktu stundu apjomā:
Profesionālās pilnveides stundas Reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas
90 2018. gadā
120 2019.gadā
 • iesniegums pārreģistrācijai sertificētai ārstniecības pesonai (pieejams elektroniskivai aizpildāms klātienē);
 • iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai ir jāuzrāda:

 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;
 • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;
 • iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Ārstniecības atbalsta personām jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu  reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā  notiek Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā (1. stāvā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram  

Pirmdienās - 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Otrdienās - 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Trešdienās - 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Ceturtdienās  -9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Piektdienās - Apmeklētāju pieņemšana nenotiek

Informācija un elektroniski aizpildāmie dokumenti: 

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija

PROCEDŪRA, KĀDĀ ATJAUNOT ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU


Ja kāda iemesla dēļ ārstniecības persona (mākslu terapeits) ir nokavējis ārstniecības personas apliecības pagarināšanas dienu, apliecību ir iespējams atjaunot šādā veidā.

 1. Jāapkopo tālākizglītības pasākumu saraksts, kuros ārstniecības persona ir piedalījusies ar laika periodam atbilstošu tālākizglītības punktu (TIP) skaitu. 5 gadu laikā tie ir 150 TIP, tāds pats skaits, kas nepieciešams sertifikācijai/resertifikācijai.
 2. Jānokārto eksāmens, ko realizē RSU (vairāk informācijas šeit: https://www.rsu.lv/profesionalas-kvalifikacijas-atbilstibas-parbaude). Šis ir maksas pakalpojums.
 3. Jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums Veselības inspekcijā, norādot TIP un informācija par veiksmīgi nokārtotu eksāmenu (Vairāk informācijas šeit https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracijas-termina-atjaunosana)