Iveta Jermolājeva

Vieta   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Telefons   28858141
Epasts   iveta.jermolajeva@gmail.com

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Supervīzijas veidi: individuāli un grupā

Vieta: Cēsis