Kristīne Mārtinsone

Vieta   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Epasts   k.martinsone@gmail.com

Dr.psych., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore, psiholoģe

Supervīzijas veidi: individuālās un grupas supervīzijas, SKYPE - supervīzijas, supervīzijas, kas notiek pastaigā (angl. walking – supervision)

Vieta: Rīga; pēc vienošanās

Supervīzijas redzējums: Supervīzijā tiek atbalstīta un attīstīta speciālista profesionālā izaugsme profesionālās dzīves pieredzes daudzveidībā. Tās laikā norit pieredzes, zināšanu un informācijas apmaiņa, jaunu ideju ģenerēšana, tiek meklēti risinājumi problēmsituācijām, tiek sniegta un saņemta atgriezeniskā saite.

Supervizora sertifikāta numurs: Nr. R0011, Latvijas Supervizoru apvienība (derīgs 28.04.2019. – 28.04.2024.)