Edīte Krevica

Location   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Phone   26209880
Email   edite.krevica@inbox.lv

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Supervīzijas veids: individuāli un grupā

Vieta: Rīga