Apmācīttiesīgs mākslas terapeits

Apmācīttiesīgs mākslas terapeits

Prasības, lai kļūtu par apmācīttiesīgu mākslas terapeitu

No "Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas nolikuma"

3.1.Komisija izskata ārstniecības personas pieteikumus par apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu un pieņem lēmumu par apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu,ja pretendents atbilst prasībām.

3.2. Pieteikumu pretendents iesniedz LĀPPOS apmācīttiesību komisijas sekretariātā, aizpildot noteiktā parauga anketu, norādot tajā prasīto informāciju un pievienojot nepieciešamos pamatojošos dokumentus:

3.2.1. Ārstniecības persona ir vismaz 1 (vienu) reizi resertificēta atbilstošajā pamatspecialitātē, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, un sertifikāts atbilstošajā pamatspecialitātē, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē ir spēkā esošs;

3.2.2. strādā normatīvos aktos noteiktām prasībām atbilstošā iestādē, kurā ir attiecīgās pamatspecialitātes, ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes izglītībasbas programmai atbilstoša profila pacienti un klienti, kā arī diagnostikai un profilam atbilstošs tehniskais aprīkojums un iekārtas;

3.2.3. ārstniecības persona ir iesniegusi noteikta parauga veidlapu (1.pielikums) un izpildījusi tajā noteiktās prasības;

 


Документы