SUPERVĪZIJA - AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

ATRODI SAVU SUPERVIZORU MĀKSLAS TERAPIJĀ!

Mākslas terapeita profesionālās darbības neatņemama sastāvdaļa ir SUPERVĪZIJA! Atrodi savu supervizoru MĀKSLAS TERAPIJĀ atbalstam INDIVIDUĀLI vai GRUPĀ!

 

Edīte Krevica Sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Individuāla supervīzija: pieteikties, zvanot T. 26209880 vai rakstot edite.krevica@inbox.lv

Supervīzija grupā: ATVĒRTA supervīzijas grupa (plašāka informācija pielikumā).

 

Ilze Dreifelde Sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Individuāla supervīzija: pieteikties, zvanot T. 26328834 vai rakstot ilze.dreifelde@gmail.com

Supervīzija grupā: SLĒGTA supervīzijas grupa. Ja atrodas interesentu grupa (sākot no 4 dalībniekiem), var tikt atvērta JAUNA grupa.

 

Iveta Jermolājeva Sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Individuāla supervīzija: pieteikties, zvanot T. 28858141 vai rakstot iveta.jermolajeva@gmail.com 

Supervīzija grupā: SLĒGTA supervīzijas grupa. Ja atrodas interesentu grupa (sākot no 4 dalībniekiem), var tikt atvērta JAUNA grupa.

Anda Upmale - Puķīte Sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Individuāla supervīzija: pieteikties, zvanot T. 29109191 vai rakstot anda.upmale.pukite@gmail.com 

Supervīzija grupā: šobrīd ir brīvas 2 vietas supervīzijas grupā trešdienās plkst. 18:00 - 20:00 (1 reizi mēnesī).


Документы