Mākslas terapija pieaugušajiem

Cathy Malchiodi, PhD

Kāpēc mākslas terapija strādā?

Keitija Malčiodi (Cathy Malchiodi), savā publikācijā “Kāpēc mākslas terapija strādā?” apraksta pētnieku Haeyan, van Hooren un Hutchemaekers 2015.gadā veikta pētījuma rezultātus. Pētījumā pētnieki mēģināja noskaidrot iespējamo mākslas terapijas ietekmi atgūšanās procesā piaugušajiem grupā, cilvēkiem ar personības traucējumiem. Izmantojot Priekšmetā pamatotās teorijas (Grounded Theory) pieeju, viņi veica kvalitatīvu pētījumu, izmantojot padziļinātas intervijas, lai ievāktu datus par indivīdu mākslas terapijas pieredzi, un izmantoja atvērto un aksiālo kodēšanu, lai sagrupētu un apkopotu datus. Rezultātā pētniekiem izdevās identificēt piecu konceptu kopumu, kas izriet no visu ievākto datu analīzes un atspoguļo to, kā mākslas terapija ietekmē indivīdu.

Uztvere un sevis uztvere. Mākslas izpausmes palīdz fokusēties uz pašreizējo brīdi, identificēt, piefiksēt savas emocionālās reakcijas un pieredzēt saikni starp ķermeņa un emociju apzinātību. Lai arī sākumā to izprast reizēm nav viegli, šis ir pirmais solis emociju atzīšanā un atpazīšanā, kā arī sākumpunkts tālākai terapeitiskai izpētei un procesam.

 

 

 

Esiet veseli,

Keitija Malčiodi (Cathy Malchiodi), PhD,

Mākslas terapeite, 13 grāmatu par mākslas terapiju autore, ASV, 2016

Raksts tulkots un publicēts ar autores piekrišanu. Oriģinālraksts: https://www.psychologytoday.com/blog/arts-and-health/201608/why-art-therapy-works

Tulkojums: Elīna Akmane

Publikācijā izmantotais foto attēls no: https://pexels.com