Aizvadīta konference veltīta mākslas terapijas izglītības desmitgadei

Rīgas Stradiņa universitātē

Aizvadīta aizraujoša, bagātinoša un sirsnīga studiju programmas "Mākslas terapija" desmitgadei veltīta konference, kas norisinājās Rīgas Stradiņa universitātē 2016.gada 10. - 12.novembrī.

Maģistra studiju programmas Mākslas terapija jubilejai veltītā starptautiska zinātniski praktiskā konference Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē tika organizēta ar mērķi atskatīties uz profesijas un studiju programmas izveides vēsturi un iepazīstināt ar nākotnes plāniem, sniegt pārskatu par pētniecisko darbību un praksi dažādās darba vidēs, kā arī diskutēt profesionālo darbību mākslas terapijā un tās attīstību.

10.novembrī ar svinīgu sēdi tika atklāta konferences pirmā diena, kurā risinājās arī Grāmatas Mākslas terapijas izglītība Rīgas Stradiņa universitātē: desmit gados no ieceres līdz profesijai atvēršana un atskats uz profesijas un studiju programmas izveides gaitu. Savos atmiņu stāstos dalījās mākslas terapeiti, kas bijuši iesaistīti vai līdzās mākslas terapeita profesijas izveides un attīstības ceļā Latvijā. Īpašu ieguldījumu mākslas terapeita profesijas izveidē un attīstībā devušie saņēma atzinības un pateicības rakstus gan no Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas, gan no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības.

Konferences dalībniekus sveica un savu redzējumu par mākslas terapiju Latvijā sniedza Rīgas Stradiņa universitātes rektors, profesors Jānis Gardovskis, profesors Jānis Vētra, profesors Aivars Vētra un Rehabilitācijas fakultātes dekāne un asociētā profesore Signe Tomsone.

Tāpat, konferences dalībniekus sveica viesi no Lielbritānijas - PhD Kerila Sibeta-Stīla (Caryl Sibbett-Steele), PhD, prof. Vikija Karkū (Vicky Karkou) un PhD Nīls Springems (Neil Springham).

Tam sekoja pārskats par maģistrantu pētnieciskajiem darbiem, izdevuma Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes atvēršana, kā arī ieskats par uz mākslu balstītu izvērtēšanas instrumentu izveidi un adpatāciju Latvijā.

Dienas trešajā daļā notika paneļdiskusija par mākslas terapeita profesionālo identitāti, mākslas terapeitu darbību multiprofesionālā komandā, viņu nodarbinātību un praksi, mākslas terapeitu pacientu vajadzībām un mērķiem terapijā, kā arī supervīzijas nozīmi profesionālajā darbībā. Diena noslēdžas ar izdevuma Deju un kustību terapija Latvijā atvēršanu.

Konferences otrā diena, 11.novembris, iesākās ar viesdocētāja PhD Nīla Springema (Neil Springham) lekciju un meistarklasi par mentalizāciju kā intervenci īstermiņa mākslas terapijā. 

Konferences turpinājumā visu specializāciju mākslas terapeiti dalījās savā pieredzē - tika sniegts praktisks ieskats visu četru mākslas terapijas specializāciju profesionāļu darbā veselības un sociālās aprūpes, kā arī speciālās izglītības vidē, primāri koncentrējoties uz praktiskas ievirzes pētījumiem un gadījuma analīzēm.

Otrās dienas noslēgumā notika mākslas terapeitu radīto mākslas darbu izstādes atklāšana un programmas absolventu un studentu salidojums.

Konferences trešā diena, 12. novembris, aizsākās ar RSU Goda doktoru PhD Vikijas Karkū (Vicky Karkou) un PhD Kerilas Sibetas-Stīlas (Caryl Sibbett-Steele) lekcijām, kam sekoja bagātinošas meistarklases mākslas terapijā (vadīja K. Sibeta-Stīla), deju un kustību terapijā (vadīja V. Karkū) un mūzikas terapijā (vadīja Dr.soc.sc. Vilmante Aleksiene).

Foto: no RSU arhīva