Apmācīttiesīgs mākslas terapeits

 

Lai kļūtu par apmācīttiesīgu mākslas terapeitu, jāveic PROCEDŪRA: 

1. Iepazīties ar Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas NOLIKUMU

2. Iesniegt Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdei aizpildītus IESNIEGUMU (skatīt zemāk) un ANKETU (skatīt zemāk) parakstīšanai, pievienojot prasīto dokumentu kopijas. Par dokumentu iesniegšanu sazināties ar LMTA valdes priekšsēdētāju Elīnu Akmani pa tel. 26444466. Iesniegtos dokumentus LMTA valde izskata 10 darba dienu laikā.

3. Apstiprinātus dokumentus pretendentam jānogādā Rīgā, Jāņa Asara ielā 5., 220. telpā (RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas telpās otrajā stāvā.) katra mēneša I un III trešdienā no plkst. 10:00 līdz 15:00. Dokumentus pieņems un apliecības izsniegs Nellija Janauss tālr.nr.26319672.

 

Foto: pexels.com


Faili