Datu aizsardzība

Latvijas Mākslas terapijas asociācija respektē un ciena katra indivīda privātumu, un to sniegto datu drošums un aizsardzība mums ir prioritāte. Tādēļ Jūsu datu ieguve, uzkrāšana un izmantošana notiek saskaņā ar 25. maijā, 2018. gadā spēkā stājušos Eiropas Savienības Vispārīgo Datu aizsardzības regulu.  

Kādus datus mēs ievācam un kādēļ?

Lai informātu LMTA biedrus un sekotājus par dažādiem, ar LMTA saistītiem notikumiem, kā arī, lai informētu plašāku publiku par praktizējošiem mākslas terapeitiem un supervīzoriem, mēs iegūstam Jūsu personisko informāciju (vārdu, uzvārdu) un kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi), kā arī personas fotogrāfiju.

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

No Jums. Mēs apkojopojam un, pēc Jūsu vēlmēm, publicējam tos datus, kurus Jūs mums esiet nodevuši tādā formātā, kādā Jūs to vēlaties.

Kam mēs nododam Jūsu datus?

Tie dati, ar kuriem Jūs esiet izteikuši vēlmi dalīties, tiek ievietoti LMTA mājaslapā vai citos LMTA saistītos sociālos tīklos.

Cik ilgi Jūsu dati tiek uzglabāti?

Visi no Jums iegūtie dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr Jūs esiet LMTA biedrs, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu datu lietošanas piekrišanu. Pēc šo darbību beigām Jūsu dati tiek izdzēsti drošā veidā vai tie tiek padarīti neaktīvi.

Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par LMTA un Jūsu datu apstrādi un aizsardzību, lūdzam rakstīt uz maakslasterapija@gmail.com.

Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regula

Lai sīkāk uzzinātu par ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Jūsu tiesībām, lūgums iepazīties ar pievienoto dokumentu zemāk.

 

Attēls: pixabay.com


Faili