ONLINE grāmatas

Noderīgas grāmatas tiešsaistē:

"Izvērtēšana Mākslas terapijā: principi un metodes", E.Strazdiņa, Rīga: RSU, 2016

"Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija", J.Ļevina, K.Mārtinsone, Rīga: RSU, 2016

"Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma", K.Mārtinsone, G.Freimane, Rīga: RSU, 2019

"Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē", K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Ļevina, I.J.Mihailovs, G.Freimane, K.Šneidere, Rīga: RSU, 2017