Izvērtēšanas instrumenti

Laika posmā no 2013.gada līdz 2018.gadam Latvijā adaptēti sekojoši uz mākslu balstīti izvērtēšanas instrumenti. Plašāku informāciju par instrumenta lietošanu, skatīt PIELIKUMĀ.

Instrumenta nosaukums Adaptācijas gads Adaptācijas autori Aizsargāts ar autortiesībām/ brīvpieejā

Mākslas terapijas formālo elementu skala kopā ar zīmējumu Cilvēks, kurš plūc ābolu no koka (The Formal Elements Art Therapy Scale, Gantt & Tabone, 1998, The Person Picking an Apple From a Tree, PPAT)

2013 Veide-Nedviga, Ciganovska Brīvpieejā

Zīmējumu sērija (Diagnostic Drawing Series; Cohen, Hammer, Singer, 1988)

2013 Dakse, Dzene Aizsargāts ar autortiesībām

Putna ligzdas zīmējums (The Birds Nest Drawing, Kaiser, 1993)

2014 Šķone Brīvpieejā

Uzzīmē stāstu (Draw a Story; Silver, 1988, 1993, 2003)

2015 Soloveja Aizsargāts ar autortiesībām

Silveres kognitīvo spēju un emociju zīmējuma tests (Silver Drawing Test; Silver, 1975/2003)

2015 Rivža Aizsargāts ar autortiesībām

Tilta zīmējums (The Bridge Drawing; Hays & Lyons, 1981)

2016 Strazdiņa, Stoļarova Brīvpieejā
Sejas stimulu novērtējums (Face Stimulus Assessment, Betts, 2003) 2017, 2018 Plūme, Beinerte Aizsargāts ar autortiesībām

Apkopojuma autore Ilze Plūme

Aplūko arī grāmatu: Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes / Sastādītāja Elza Strazdiņa. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 143 lpp. 

Grāmata brīvpieejā pieejama šeit: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/izvertesana_makslas_terapija.pdf 

 


Faili