sadarbības partneri

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība

Ieskaties: http://maksluterapija.lv

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija

Ieskaties: www.dkt.lv

Latvijas Drāmas terapijas asociācija

Ieskaties: www.dramasterapija.lv

Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Ieskaties: www.muzikasterapija.lv

Rīgas Stradiņa universitāte

Ieskaties: www.rsu.lv

Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA)

Ieskaties: www.rehabilitacijasbiedriba.lv

European Federation of Art Therapy (EFAT)

Ieskaties: http://www.arttherapyfederation.eu/