Aktuālās supervīzijas iespējas

SUPERVĪZIJAS IESPĒJAS MĀKSLAS TERAPEITIEM: 

1. Pie sertificētas supervizores un sertificētas mākslas terapeites Daces Visnolas:  

Organizēju jaunu regulāro supervīzijas grupu vienu reizi mēnesī piektdienās no plkst. 9-12 Rīgā, izmantojot mākslu un smilšu spēli, radoši meklējot risinājumus konkrētiem gadījumiem, kas iekļauj mākslas refleksiju, fokusējoties uz cilvēku, attiecībām, situāciju vai organizāciju, kam vēlas pievērsties. Supervīzijas paplašinātā radošā struktūra gadījuma izpētei grupā saistīta gan ar iztēli, gan kognitīviem un emocionāliem procesiem, gan arī ar vizuālu, gan ķermeņa kustības un skaņas izpausmi.
Supervīziju grupā aicināti mākslu terapeiti, psihologi, sociālie darbinieki, skolotāji.
 
Grupa sākas 20.oktobrī, un tai varēs pievienoties 24.novembrī un 15.decembrī, ja būs iespējams. Šobrīd vēl ir brīvas 2 vietas.
 
Dalības maksa 30 EUR.
 
Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja, mākslas skolotāja Dace Visnola, Dr.paed. (doktora grāds mākslas pedagoģijā), Mag.sc.sal. – veselības aprūpes persona, apmācīttiesīga mākslas terapeite, lektore, mentore un radošu semināru vadītāja.
Radošās metodes supervīzijā man bija iespēja apgūt studējot Lielbritānijas Mākslas terapeitu asociācijas (BAAT) organizētajā un CPCAB (Counseling and Psychotherapy Central Awarding Body) akreditētajā supervizora diplomu mācību programmā (Level 6 Accredited Course: Art Therapy Supervision Diploma Training), kurā mācību spēki ir pieredzējuši Lielbritānijas supervizori - mākslas terapeiti, kuriem ir ilggadīga pieredze arī strādājot un supervizējot organizācijās u.c.
 
Interesentus lūdzu sazināties ar mani, rakstot e-pastu visnoladace@gmail.com, kā arī norādot savu telefona numuru, lai varam sazināties, ja nepieciešams, pārrunājot un precizējot to, kas nepieciešams, lai sagatavotos grupas supervīzijai.
Iespējams pieteikties arī citā laikā individuālām un regulārām grupas supervīzijām klātienē Rīgā un Siguldā vai tiešsaistē (zoom).

2. Pie sertificētas supervizores un mākslas terapeites Ivetas Dzērves - jauna tiešsaistes supervīzijas grupa mākslas terapeitiem ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā, otrdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00. Līdz 6 dalībniekiem grupā. Pieteikties, rakstot uz iveta.jermolajeva@gmail.com

3. Pie sertificētas mākslas terapeites un sertificētas supervizores Andas Upmales-Puķītes - Pieejamas 2 vietas vizuālās mākslas terapijas supervīzijas grupā 1x mēnesī pirmdienās 17.00-19.30 Stabu ielā 35 (klātienē). Pirmā tikšanās 18.09. Par turpmākajiem datumiem vienosimies tikšanās reizē.
E-pasts: anda.upmale.pukite@gmail.com
Tālr. 29109191

4. Sertificēta mākslas terapeite un sertificēta supervizore Edīte Krevica piedāvā:

IESPĒJA PIEVIENOTIES
SUPERVĪZIJAS GRUPAI TIEŠSAISTĒ
MĀKSLAS TERAPEITIEM (VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLAS TERAPIJA)

Labdien, ir iespēja pievienoties supervīzijas grupai mākslas terapeitiem (vizuāli plastiskā mākslas terapija) . Grupa jau darbojas, bet ir iespēja uzņemt vēl dažus dalībniekus.
Pieteikšanās epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880
Supervīzijas norise
Grupas darba formāts TIEŠSAISTĒ, Zoom platformā
1x mēnesī, otrdienas, plkst. 15.00-18.00 (3h)
Maksa 25.00 EUR viena tikšanās reize.
Supervīzijā:
prakses gadījumi, kas palīdz rast virzību terapeitiskā procesā, iepazīt un paplašināt metožu arsenālu, iegūt daudzpusīgu skatījumus uz situāciju,
izglītojoša informācija par darba specifiku ar dažādām klientu/pacientu mērķgrupām, terapeitiskā procesa aspekti (robežas, kontrakts, ētiski jautājumi u.c.), sadarbība ar citiem profesionāļiem,
izglītojošas tēmas un radošas metodes profesionālās un personiskās kapacitātes stiprināšanai, izaugsmei, resursu saglabāšanai.
profesionāla piederība, atbalsts, profesionālo un personisko resursu stiprināšana.

Supervīziju vada Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta supervizore.
Strādāju ar traumatisku pieredzi (t.sk.jebkura veida vardarbības pieredze), depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības izaugsmes jautājumiem. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Kopš 2019.gada tālākizglītība un specializācija - traumas terapija, kompleksa trauma, zaudējumi, krīzes konsultēšana, psihosomatika personības attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, separācija, resursi, krīze un izaugsme.

INDIVIDUĀLĀS SUPERVĪZIJAS
Individuālas supervīzijas (tiešsaiste, klātiene) praktizējošiem mākslas terapeitiem, mākslas terapijas studentiem. Pieteikšanās: epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880

Supervīzijā:

  • prakses gadījumi, mākslas terapijas metodes, izglītojoša informācija par darba specifiku ar dažādām klientu/pacientu mērķgrupām, terapeitiskā procesa aspekti (robežas, kontrakts, ētiski jautājumi), sadarbība ar citiem profesionāļiem.
  • izglītojošas tēmas atbilstoši profesionālām vajadzībām
  • radošas metodes profesionālai izaugsmei, personisko resursu saglabāšanai.


Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta supervizore. Strādāju ar traumatisku pieredzi (t.sk.jebkura veida vardarbības pieredze), depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības izaugsmes jautājumiem. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Kopš 2019.gada tālākizglītība un specializācija - traumas terapija, kompleksa trauma, zaudējumi, krīzes konsultēšana, psihosomatika personības attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, separācija, resursi, krīze un izaugsme.


Faili