Aktuālās supervīzijas iespējas

RADOŠĀ SUPERVĪZIJA

Trešdien, 10.jūlijā no plkst.10-15 Siguldā piedāvāju iepazīt Sešu tēlu metodi supervīzijā konkrētiem gadījumiem. Metodes paplašinātā struktūra ietver gan ar iztēli, gan refleksiju mākslā, gan kognitīvos un emocionālos procesus, gan arī ķermeņa kustības un skaņas izpausmi.

Pirmdien, 12.augustā no plkst.10-15 Siguldā piedāvāju iepazīt Simbolu valodu supervīzijā, kas orientēta uz refleksiju simbolos par gadījumu, fokusējoties uz attiecībām, situāciju, organizāciju vai procesiem.

Katram dalībniekam uz supervīziju ir jāsagatavo gadījums un/vai jautājums saistībā ar šo gadījumu, uz kuru vēlas rast atbildi supervīzijā.

Supervīziju grupā (līdz 7 dalībniekiem) aicināti mākslu terapeiti, psihologi, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, sociālie rehabilitētāji, skolotāji u.c.

Dalības maksa, ja samaksā līdz 20.jūnijam, tad 60 EUR par vienu dienu vai 100 EUR par abām dienām; ja samaksā līdz 10.jūlijam, tad 80 EUR vai 120 EUR par abām dienām; ja samaksā līdz 12.augustam, tad 80 EUR par vienu dienu.

Kafija, tēja, cepumi tiks nodrošināti kafijas pauzei.

Dr.paed., Mag.sc.sal. Dace Visnola – sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja, mākslas skolotāja apmācīttiesīga mākslas terapeite, lektore, mentore, radošuma trenere un radošu semināru vadītāja.

Radošās metodes supervīzijā man bija iespēja apgūt studējot Lielbritānijas Mākslas terapeitu asociācijas (BAAT) organizētajā un CPCAB (Counseling and Psychotherapy Central Awarding Body) akreditētajā supervizora diplomu mācību programmā (Level 6 Accredited Course: Art Therapy Supervision Diploma Training), kurā mācību spēki ir pieredzējuši Lielbritānijas supervizori - mākslas terapeiti, kuriem ir daudzgadīga pieredze arī strādājot un supervizējot organizācijās u.c.

Interesentus lūdzu sazināties ar mani, rakstot e-pastu visnoladace@gmail.com, kā arī norādot savu telefona numuru, lai varam sazināties, ja nepieciešams, pārrunājot un precizējot to, kas nepieciešams, lai sagatavotos grupas supervīzijai.

Iespējams pieteikties individuālām un regulārām grupas supervīzijām klātienē Rīgā un Siguldā vai tiešsaistē.