Aktuālās supervīzijas iespējas

SUPERVĪZIJAS IESPĒJAS MĀKSLAS TERAPEITIEM: 

1. Sertificēta mākslas terapeite un sertificēta supervizore Edīte Krevica piedāvā:

IESPĒJA PIEVIENOTIES
SUPERVĪZIJAS GRUPAI TIEŠSAISTĒ
MĀKSLAS TERAPEITIEM (VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLAS TERAPIJA)

Labdien, ir iespēja pievienoties supervīzijas grupai mākslas terapeitiem (vizuāli plastiskā mākslas terapija) . Grupa jau darbojas, bet ir iespēja uzņemt vēl dažus dalībniekus.
Pieteikšanās epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880
Supervīzijas norise
Grupas darba formāts TIEŠSAISTĒ, Zoom platformā
1x mēnesī, otrdienas, plkst. 15.00-18.00 (3h)
Maksa 25.00 EUR viena tikšanās reize.
Supervīzijā:
prakses gadījumi, kas palīdz rast virzību terapeitiskā procesā, iepazīt un paplašināt metožu arsenālu, iegūt daudzpusīgu skatījumus uz situāciju,
izglītojoša informācija par darba specifiku ar dažādām klientu/pacientu mērķgrupām, terapeitiskā procesa aspekti (robežas, kontrakts, ētiski jautājumi u.c.), sadarbība ar citiem profesionāļiem,
izglītojošas tēmas un radošas metodes profesionālās un personiskās kapacitātes stiprināšanai, izaugsmei, resursu saglabāšanai.
profesionāla piederība, atbalsts, profesionālo un personisko resursu stiprināšana.

Supervīziju vada Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta supervizore.
Strādāju ar traumatisku pieredzi (t.sk.jebkura veida vardarbības pieredze), depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības izaugsmes jautājumiem. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Kopš 2019.gada tālākizglītība un specializācija - traumas terapija, kompleksa trauma, zaudējumi, krīzes konsultēšana, psihosomatika personības attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, separācija, resursi, krīze un izaugsme.

INDIVIDUĀLĀS SUPERVĪZIJAS
Individuālas supervīzijas (tiešsaiste, klātiene) praktizējošiem mākslas terapeitiem, mākslas terapijas studentiem. Pieteikšanās: epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880

Supervīzijā:

  • prakses gadījumi, mākslas terapijas metodes, izglītojoša informācija par darba specifiku ar dažādām klientu/pacientu mērķgrupām, terapeitiskā procesa aspekti (robežas, kontrakts, ētiski jautājumi), sadarbība ar citiem profesionāļiem.
  • izglītojošas tēmas atbilstoši profesionālām vajadzībām
  • radošas metodes profesionālai izaugsmei, personisko resursu saglabāšanai.


Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta supervizore. Strādāju ar traumatisku pieredzi (t.sk.jebkura veida vardarbības pieredze), depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības izaugsmes jautājumiem. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Kopš 2019.gada tālākizglītība un specializācija - traumas terapija, kompleksa trauma, zaudējumi, krīzes konsultēšana, psihosomatika personības attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, separācija, resursi, krīze un izaugsme.