Aktuālās supervīzijas iespējas

SUPERVĪZIJAS IESPĒJAS MĀKSLAS TERAPEITIEM:

1. Supervizore, sertificēta mākslas terapeite un smilšu spēles terapijas praktizētāja, mākslas skolotāja Dace Visnola piedāvā (sīkāks info dokumentā zemāk):  

Iespēja doties kopīgā supervīziju ceļojumā, izmantojot mākslu un smilšu spēli, gan individuāli, gan supervīziju grupāsklātienē Rīgā vai Siguldā un tiessaistē, ko piedāvāju mākslas terapeitiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem u.c. speciālistiem, kā arī studentiem.

Interesentus lūdzu sazināties, lai vienotos par satikšanās laiku un iespējām, rakstot e-pastu visnoladace@gmail.com un norādot savu telefona numuru.

2. Sertificēta mākslas terapeite un sertificēta supervizore Edīte Krevica piedāvā:

1) SUPERVĪZIJAS GRUPA TIEŠSAISTĒ
Tiek organizēta jauna supervīzijas grupa mākslas terapeitiem. Grupas darba formāts TIEŠSAISTĒ, Zoom platformā. Supervīzijas grupā aicināti pieteikties mākslas terapeiti, kas ir nesen ieguvuši izglītību vai uzsākuši praksi mākslas terapijā, gan pieredzējuši mākslas terapeiti.
Supervīzijas norise
1x mēnesī, otrdienas, plkst. 15.00-18.00 (3h)
Grupu plānots uzsākt š.g. 27.septembrī. Minimālais dalībnieku skaits 5
Maksa 25.00 EUR viena tikšanās reize.
Pieteikšanās: līdz 23.09.2022. epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880

2) SUPERVĪZIJAS GRUPA KLĀTIENĒ
Iespēja pievienoties supervīzijas grupai klātienē. Norise Meža iela 4, Rīga. 1x mēnesī otrdienās, pl.10.00-13.00. Grupa atsākas š.g. 13.septembrī. Ja nav iespējas pievienoties septembrī, var pievienoties tālākos datumos. Pieteikšanās un papildus informācija : epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880.

3) INDIVIDUĀLĀS SUPERVĪZIJAS
Individuālas supervīzijas (tiešsaiste, klātiene) praktizējošiem mākslas terapeitiem, mākslas terapijas studentiem. Pieteikšanās: epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880

Supervīzijā:

  • prakses gadījumi, mākslas terapijas metodes, izglītojoša informācija par darba specifiku ar dažādām klientu/pacientu mērķgrupām, terapeitiskā procesa aspekti (robežas, kontrakts, ētiski jautājumi), sadarbība ar citiem profesionāļiem.
  • izglītojošas tēmas atbilstoši profesionālām vajadzībām
  • radošas metodes profesionālai izaugsmei, personisko resursu saglabāšanai.


Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta supervizore. Strādāju ar traumatisku pieredzi (t.sk.jebkura veida vardarbības pieredze), depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības izaugsmes jautājumiem. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Kopš 2019.gada tālākizglītība un specializācija - traumas terapija, kompleksa trauma, zaudējumi, krīzes konsultēšana, psihosomatika personības attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, separācija, resursi, krīze un izaugsme.


Faili