Mākslas terapija palīdz

kad man var palīdzēt mākslas terapija?

Mākslas terapija:

 • mazina konkrētās saslimšanas vai traucējuma simptomus, (piemēram, mazina depresiju, trauksmi u.c. ar garīgām funkcijām saistītus traucējumus, palīdz iemācīties kompensatoras tehnikas fizisku ierobežojumu gadījumā u.tml.)
 • strādā ar cilvēka pamatproblēmu ietekmējošiem faktoriem (viņa domāšanu, jūtām, uzvedību un dzīves veidu u.c.)
 • izmantojot atbalstošās terapijas principus, palīdz pārvarēt traumatisku pieredzi un mazināt slimības, traucējuma vai problēmas radītās sekas vai strādā ar problēmu preventīvā kontekstā

Mākslas terapija ieteicama

 • rehabilitācijas procesā
 • garīgu, somatisku un psihosomatisku saslimšanu gadījumos
 • psiholoģisku, sociālu un emocionālu problēmu gadījumos
 • …un situācijās, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana

Mākslas terapija var palīdzēt mazināt

 • emocionālus traucējumus
 • uzvedības problēmas
 • ēšanas traucējumus
 • mācīšanās traucējumus
 • ar stresu saistītus, neirotiskus traucējumus
 • sensorus un fiziskus traucējumus
 • garīgās attīstības traucējumus

Mākslas terapijā var risināt jautājumus, kas saistīti ar cilvēka sensori-motorās, uztveres, kognitīvās, emocionālās, sociālās un garīgās funkcionēšanas aspektiem, piemēram:

 • attīstīt sīko motoriku, uztveres, uzmanības un domāšanas funkcijas
 • mācīties analizēt situāciju, pieņemt lēmumus, risināt problēmsituācijas
 • regulēt emocijas, pārvarēt stresu
 • pilnveidot komunikācijas prasmes
 • attīstīt ar pašapziņu saistītās funkcijas
 • plānot un organizēt savas darbības un laiku
 • veicināt iesaistīšanos garīgās aktivitātēs vai darbībās sevis piepildījumam, jēgas un garīgo vērtību atrašanā
 • …un daudzus citus jautājumus

 

Attēls: stocksnap.io