LMTA mērķi / vīzija

misija, vērtības

LMTA vīzija

Latvijā profesionāli izglītoti mākslas terapeiti strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā un sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem, lai uzlabotu un veicinātu cilvēku garīgo un fizisko labklājību, izmantojot mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā.

 LMTA misija

LMTA ir profesionāla organizācija,  kas apvieno mākslas terapeitus kopīgu profesionālo mērķu sasniegšanai, attīsta un koordinē mākslas terapijas specializācijas attīstību Latvijā.

 LMTA stratēģiskie mērķi

 1. Veicināt mākslas terapeitu darba vietu izveidi  un  prakses attīstību atbilstoši profesionālajiem standartiem un uz pierādījumiem balstītai praksei. 
 2. Veicināt mākslas terapeitu profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību.
 3. Stiprināt administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti.
 4. Veikt biedru profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību.
 5. Nodrošināt sadarbību ar visām mākslu terapijas specializācijām, mākslu terapijas izglītības programmu un citu nozaru profesionāļiem.
 6. Izglītot  sabiedrību par mākslas terapeitu darbu  un popularizēt mākslas terapiju.

LMTA mērķi 2018.gadam  

 1. Izglītot  sabiedrību par mākslas terapeitu darbu un popularizēt mākslas terapiju.
 2. Izglītot citu nozaru profesionāļus par mākslas terapiju.  
 3. Stiprināt sadarbību ar darba devējiem.
 4. Nodrošināt tālākizglītību un supervīzijas.
 5. Stiprināt mākslas terapeita profesionālo identitāti.
 6. Pārstāvēt un aizstāvēt mākslas terapeitu intereses valsts struktūrvienībās.

LMTA vērtības

 • Komandas darbs 
 • Sadarbība
 • Radošums
 • Iniciatīva
 • Profesionālā izaugsme
 • Piederība
 • Atbalsts

 

Attēls: pexels.com