Sertificētie mākslas terapeiti

Sertificētie mākslas terapeiti

Vārds Uzvārds Mākslas terapeita sertifikāta derīguma termiņš
Ilze Dreifelde 10.05.2025.
Elīna Akmane 10.05.2025.
Anda Upmale - Puķīte 08.04.2025.
Dita Daugina 25.11.2024.
Katrīna Dimsone 04.06.2027.
Inta Gžibovska 30.10.2027.
Gunita Mistere 05.11.2026.
Iveta Jermolājeva 03.11.2023.
Anda Lase 03.11.2023.
Elza Strazdiņa 05.11.2026.
Jolanta Plaude 03.11.2023.
Dace Visnola 20.11.2027.
Edīte Krevica 04.07.2024.
Margarita Stoļarova 25.05.2023.
Līga Sarkane 25.05.2023.
Inga Bitēna 25.05.2023.
Laura Danilāne 25.05.2023.
Ilze Plūme 25.05.2023.
Līga Briede 01.11.2023.
Jolanta Lasmane 17.04.2026
Linda Zunde 27.11.2026
Līga Cepurīte 27.11.2026
Astra Lejstrauta 27.11.2026
Ilva Paupere 27.11.2026
Ieva Tihonova 09.04.2027
Anete Šulce 09.04.2027
Diāna Serga 24.09.2027
Jeļena Ciniņa 24.09.2027
Vita Beinerte 24.09.2027

Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)