Sertificētie mākslas terapeiti

Sertificētie mākslas terapeiti

Vārds Uzvārds Mākslas terapeita sertifikāta derīguma termiņš
Ilze Dreifelde 10.05.2025.
Elīna Akmane 10.05.2025.
Anda Upmale - Puķīte 08.04.2025.
Dita Baumane - Auza 24.11.2024.
Katrīna Dimsone 03.06.2022.
Inta Gžibovska 29.10.2022.
Gunita Lāce 04.11.2021.
Iveta Jermolājeva 03.11.2023.
Anda Lase 03.05.2023.
Elza Strazdiņa 04.11.2021.
Jolanta Plaude 03.11.2023.
Dace Visnola 19.11.2022.
Edīte Krevica 04.07.2024.
Margarita Stoļarova 25.05.2023.
Līga Sarkane 25.05.2023.
Inga Bitēna 25.05.2023.
Laura Danilāne 25.05.2023.
Ilze Plūme 25.05.2023.
Līga Briede 01.11.2023.
   

Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)