Mākslas terapeita izglītība Latvijā

Iegūsti mākslas terapeita izglītību Rīgas Stradiņa universitātē

Latvijā iegūt mākslas terapeita izglītību iespējams Rīgas Stradiņa universitātē (vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijā, deju un kustību terapijas specializācijā, mūzikas terapijas specializācijā un drāmas terapijas specializācijā) un Liepājas universitātē (mūzikas terapijas specializācijā).

Mākslas terapeita izglītību vizuāli plastiskās mākslas novirzienā Latvijā  var iegūt tikai Rīgas Stradiņa universitātē!

Programmas unikalitāte

 • Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā sagatavo četru specializāciju mākslu terapeitus
 • Programmas saturā ir integrēti veselības, sociālo un humanitāro zinātņu sasniegumi mākslu terapijas kontekstā
 • Studiju programmas īstenošanā iesaistīti kompetentākie profesionāļi un izveidots plašs informatīvi metodiskais nodrošinājums

Kvalifikācija atkarībā no specializācijas

 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā
 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā
 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju mūzikas terapijā
 • Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā

Studiju maksas atlaides

 • 10 % RSU absolventiem, turpinot studijas maģistrantūrā

Saistītā informācija:

 • Studiju programmas raksturojums
 • Studiju kursu apraksti
 • Studiju virziens: Veselības aprūpe
 • Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma
 • Studiju veids: pilna laika studijas (notiek piektdienās un sestdienās)
 • Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
 • Valoda: latviešu
 • Iegūstamais grāds: profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē
 • Iegūstamā kvalifikācija: mākslas terapeits
 • Apjoms kredītpunktos: 100 KP
 • Studiju gada maksa: 2000 EUR
 • 10 budžeta studiju vietu
 • 6 maksas studiju vietas
 • Minimālais studentu skaits, lai izveidotu grupu noteiktā specializācijā (vizuāli plastiskās mākslas terapija, mūzikas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija): 4
 • Uzņemšanas noteikumi 2018./19. akadēmiskajā gadā

  Iesniedzamie dokumenti

  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv

  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)

  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)

  • Motivācijas eseja

  • Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina pieredzi mākslas terapijā (ja tādas ir)

  • Apliecības kopija (oriģināls jāuzrāda), kas apliecina, ka reflektants sekmīgi nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU programmā Mākslas terapija (neattiecas uz reflektantiem, kuriem iepriekšējā izglītība iegūta veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā)
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu

  • Dzīvesgājuma apraksts (CV)

  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu

  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

Publikācijā izmantots Rīgas Stradiņa universitātes logo