Mākslas terapija robežstāvokļa personībām

Eleni Giannouli, Foteini Loukarea (Grieķija)

Latvijas Mākslas terapijas asociācija piedāvā grieķu kolēģu meistarklases Rīgā!

“MĀKSLAS TERAPIJA DARBĀ AR PACIENTIEM AR ROBEŽSTĀVOKĻA PERSONĪBU”

Eleni GIANNOULI, Foteini LOUKAREA (Grieķija)

6. un 7.aprīlī, 2019 (10:00 - 16:30) 14 TIP (apstiprināti LĀPPOS)

SESTDIENA, 6.aprīlis

10:00-13:00

IEVADS – Iepazīstināšana ar semināru

Robežstāvokļa personības definīcija, galvenās iezīmes, simptomātika un etioloģija
Filma par pacientiem, kuriem diagnosticēta robežstāvokļa personība
Terapeitiskās pieejas darbā ar RSP      

Psihoanalītiskā izpratne par RSP traucējumiem
Objektu attiecību teorija
Mentalizācijā balstītā RSP pacientu ārstēšana
Mākslas terapija un pacienti ar RSP

Galvenās RSP pacientu mākslas raksturiezīmes
Grupu mākslas terapija un RSP pacienti – svarīgi terapeitiskie aģenti

13:00-14:00

Pusdienu pauze

14:00-16:30

Radošā darbnīca

Emociju krāsu aplis

SVĒTDIENA, 7.aprīlis

10:00-13:00 Iepazīstināšana ar pielietotajām terapeitiskajām mākslas tehnikām un intervencēm darbā ar RSP pacientiem
Gadījumu analīze
13:00-14:00 Pusdienu pauze
14:00-16:00 Radošā darbnīca
Robežu zīmējumi
SEMINĀRA NOSLĒGUMS

Darba valoda: angļu valoda (izdales materiāls tulkots latviešu valodā)

Pieteikšanās: maakslasterapija@gmail.com

Vietu skaits ierobežots!!!

 Dalības maksa: līdz 15.martam līdz 31.martam pēc 31.marta
Mākslu terapijas profesionālo asociāciju biedriem un mākslu terapijas studentiem 60.00 EUR   65.00 EUR  70.00 EUR
Citiem interesentiem  70.00 EUR  80.00 EUR  90.00 EUR

Dalības maksā iekļauti mākslas materiāli, izdales materiāls un kafijas pauzes.

Sazinieties ar mums, ja vēlaties dalības maksu maksāt pa daļām!

Norises vieta: Rīga (Mākslas izglītības centrs "Trīs krāsas", Miera iela 15/1 (sētā), Rīga, 1.stāvs)

KURSA APRAKSTS

Šis 2 dienu kurss akcentēs mākslas terapijas un mentalizācijā balstīta/uz transferenci fokusēta modeļa pielietojumu, lai veicinātu atveseļošanos, kultivētu domāšanu un empātiju, kā arī sekmētu vispārējo pacientu ar robežstāvokļa personību (RSP) veselību un labizjūtu. 

Pirmajā kursa daļā dalībnieki iepazīsies ar to, kas ir RSP (DSM V kritēriji, etioloģija, ārstēšana, mākslas iezīmes).

Otrajā daļā dalībnieki apgūs Objektu attiecību teorijas galvenās iezīmes un praksi, kā arī mentalizācijā balstītās ārstēšanas fundamentālās nostādnes, kas kultivē mentalizāciju un empātiju.

Dalībnieki arī iepazīsies ar to, kā 1) izmantot mentalizāciju terapeitiskā kontekstā (draudzīga ziņkārība, pieticība un līdzjūtīga pieņemšana); 2) izprast transferences, kontrtransferences un projektīvās identifikācijas nozīmi.

Trešajā daļā dalībnieki apgūs veidus, kā integrēt mākslas terapiju darbā ar šo pacientu grupu, iepazīstoties ar pamatintervencēm darbā ar RSP.

KURSA MĒRĶI

Šis 2 dienu kurss sevī ietvers dinamisku lekciju, diskusiju, praksē pielietojamu tehniku, īsfilmu un gadījuma analīžu kombināciju. Kurss ļaus jums:

  • Padziļināt zināšanas par mākslas terapijas lomu darbā ar pacientiem ar RSP
  • Paplašināt jūsu zināšanas par mākslā balstītām un mentalizācijas pieejām
  • Paplašināt jūsu prasmes darbā ar pusaudžiem, pieaugušajiem un ģimenēm
  • Sekmēt jūsu izpratni par pacientu ar RSP ārstēšanu

KURSA VADĪTĀJAS

Eleni Giannouli (Grieķija)

Eleni Giannouli ir psiholoģe un mākslas psihoterapeite. Dzīvo Atēnās, Grieķijā. Viņa ir strādājusi vairāk nekā 20 gadus pirmajā Atēnu Medicīnas skolas Psihiatrijas klīnikā. Sākusi savu darbu kā medmāsa akūtās Rehabilitācijas un Psihiatrijas nodaļās. Viņa ir ieguvusi grādu psiholoģijā ar specializāciju garīgās veselības aprūpes medmāsas profesijā. Pēc tā Eleni ir ieguvusi maģistra grādu mākslas psihoterapijā, kā arī garīgo aprūpes nodaļu menedžmentā. 

Psihiatrijas klīnikā viņa strādā kā klīniskā neiropsiholoģe, vienlaicīgi vadot mākslas terapiju individuāli un grupās pacientiem ar RSP un ēšanas traucējumiem.

Privātpraksē viņa strādā ar klientiem, kuriem ir neiroloģiskas grūtības, traumas, diagnosticēta depresija, zaudējuma un sēru pieredze, izmantojot psihodinamisko mākslas terapiju.

Viņas galvenās pētījumu intereses ietver RSP un ēšanas traucējumus. Eleni pasniedz lekcijas par mākslas terapiju dažādās izglītības iestādēs. Lai uzturētu savu personīgo attīstību, viņa apmeklē psihodinamiski orientēto psihoterapiju daudzu gadu garumā, kā arī regulāri supervizējas.

Kontakti: egiannou68@gmail.com, www.arts2heal.gr

Foteini Loukarea (Grieķija)

Foteini Loukarea pēc studijām psihosintētiskajā konsultācijā, pabeidza pēcdiploma apmācības mākslas psihoterapijas un ekspresīvās terapijas programmās. Viņa ir apmeklējusi dažādus tālākizglītības seminārus Biomedicīniskās ētikas un paliatīvās aprūpes ētikas principu centrā, kā arī citus seminārus Bērnu un jauniešu paliatīvās aprūpes centrā. Balstoties savā klīniskajā pieredzē, Foteini ir organizējusi grupu un individuālās sesijas Agios Savvas Onkoloģijas slimnīcā, Multiplās sklerozes asociācijā, utt. Viņa ir publiski uzstājusies psiholoģijas semināros Panhellenic Onkoloģijas kongresā, Eiropas Psihiatrijas asociācijā, Pan-Hellenic Psihiatrijas kongresā, Māsu kongresā (ESNE) un citos ar psihiatriju saistītos kursos.  Pēdējos gados viņa vada mākslas terapijas sesijas pacientiem ar RSP.

Lai uzturētu savu personīgo attīstību, viņa apmeklē psihodinamiski orientēto psihoterapiju daudzu gadu garumā, kā arī regulāri supervizējas. Viņai pieder privātprakse, kurā viņa vada individuālās un grupu mākslas terapijas sesijas, kā arī iedvesmo veselības aprūpes speciālistus.

Kontakti: loukarea@gmail.com

 

Attēli: pexels.com un no autoru personiskā arhīva