NEAT jaunumi

Network of European Art Therapists

Vēlamies jūs informēt par mākslas terapijas aktualitātēm Eiropas kontekstā, kurā savu dalību ņem arī Latvijas Mākslas terapijas asociācija.

Šī gada 21. - 23. aprīlī Luksemburgā notika ikgadējā Network of European Art Therapists (NEAT) tikšanās, kurā Latviju pārstāvēja mākslas terapeites, LMTA biedres Elza Strazdiņa un Dace Visnola. Simpozija virstēma šajā gadā bija "Borderline" (Robežpersonība).

Arī šoreiz simpozijā piedalījās rekordliels skaits dalībnieku - 33 mākslas terapeiti, no kuriem 7 bija jauni biedri. NEAT arī pirmo reizi piedalījās pārstāvji no Beļģijas, Bulgārijas un Portugāles.

Simpozija pirmajā dienā, 21. aprīlī, darbs tika uzsākts ar īsem ziņojumiem par mākslas terapijas attīstību nacionālā mērogā no NEAT biedriem:

* Avgustina Stanoeva - Bulgārija

* Mall Tamm - Igaunija

* Paula Guerrinha - Portugāle

* Iwona Bugajska-Bigos - Polija.

Dienas turpinājumā prezentācijas saistītas ar simpozija tēmu sniedza Elena Giannouli (GR) un Henk Aartsma (NL).

22.aprīlī notika NEAT darba grupu atskaites par darbu gada laikā ar norādēm uz turpmākajiem mērķiem. NEAT veido sekojošas darba grupas:

*Mākslas terapijas aptauju grupa (Art Therapy Survey Group) / Koordinatore: Celine Schweizer

*Eiropas Federācijas izveides grupa (European Federation Development Group) / Koordinatori: Elza Strazdina, Dominik Havsteen-Franklin

*Profesionālās attīstības grupa (Professional Development) ar subgrupām:

 - Administration of Basecamp Tool for Exchange: Simone Donnari & Valentina Canonico

 - Clinical Exchange (organisation): Dace Visnola, Paola Partsalaki, Tanaïs Verbist

 - Creation of Event Calendar: Carmith Attia-Shaï

 - Ethics: Lene Hassig Vilslev, Lotte Pedersen, Vibeke Skov

 - Research bibliography: Paula Guerrinha

* Profesionālās identitātes grupa (Professional Identity) / Koordinatore: Liz Stone

* Mājaslapas grupa (Website WG) / Koordinatori: Barbara Kariž, Catherine Phillips

Lielāko diskusiju laiku aizņēma Eiropas Federācijas izveides grupas atskaite, kura prezentēja pirmo Eiropas MT organizācijas statūtu piedāvājumu. Tika nolemts, ka Eiropas mākslas terapeitu organizācija tiks veidota kā federācija un organizācijas juridiskā adrese tiks reģistrēta Briselē, Beļģijā.

23.aprīlī turpinājās grupu prezentācijas, kā arī notika īsa sapulce par simpoziju un NEAT nākotnes plāniem.

NEAT nākošā tikšanās reize paredzēta 2018. gada 18. – 20.maijā Beļģijā "Maison Notre-Dame du Chant d'Oiseau Training Center" netālu no Briseles centra.

Varam ziņot, ka šobrīd Eiropas Federācijas darba grupa strādā pilnā sparā, un šajā nedēļā ir izveidots un apstiprināts galējais statūtu variants (angļu un franču valodās), kas tuvākajā laikā tiks nodots notāram un tālākam reģistrācijas procesam. Ļoti ceram, ka šogad savu dibināšanu piedzīvos Eiropas Mākslas terapijas federācija (European Federation of Art Therapy – EFAT)!

Federācijā tiks izdalītas sekojošas biedru kategorijas:

* Īstie biedri (Full members) - individuālie, organizācijas un pionieri.

* Asociētie biedri (Associate members) - studenti, goda un atbalsta biedri.

Darba grupa turpina darbu pie tālākās dokumentācijas izveides (nolikumi, federācijas likumi, ētikas kodekss), tiekoties katru mēnesi Skype grupu konferencēs un piesaistot cilvēkus ar pieredzi jau esošu Eiropas organizāciju izveidē. Par tālākiem jaunumiem grupas darbā un EFAT izveidē, mēs jums noteikti ziņosim.

Nobeigumā ar prieku paziņojam, ka arī mūsu kolēģe Laura Danilāne ir kļuvusi par trešo Latvijas pārstāvi NEAT!

 

 Izmantotie foto attēli no pexels.com un Elzas Strazdiņas personīgā arhīva


Faili