Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš) pieredzes stāsti

grāmatas atvēršana

No sirds priecājamies un sirsnīgi sveicam LMTA goda un dibinātājbiedri profesori Kristīni Mārtinsoni ar grāmatas "Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš) pieredzes stāsti" iznākšanu! Grāmatas atvēršana ir veinlaicīgi arī profesores dzīves un darba jubilejas svētki!

27. augustā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Iedvesmas parkā notika grāmatas "Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti" svinīgā atvēršana. Līdzās RSU rektoram prof. Aigaram Pētersonam, veselības studiju prorektoram prof. Guntim Baham, grāmatas sastādītājām – Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītājai prof. Kristīnei Mārtinsonei un Psiholoģijas laboratorijas asistentei Laurai Regzdiņai-Pelēķei, klātesoši bija arī grāmatas varoņi – pieredzes stāstu autori, recenzenti, docētāji un citi grāmatas veidotāji.

Grāmatas "Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti" saturu veido 55 Latvijā zināmu pētnieku, docētāju, izglītības vadītāju un praktiķu vēstījumi par savu pieredzi saistībā ar psiholoģiskās prakses attīstību.

Grāmatu elektroniski varat lasīt šeit: 

"Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš) pieredzes stāsti"

Interesanti, ka grāmatā atspoguļoti ne tikai profesionāļu pieredzes stāsti, saistībā ar psiholoģiskās palīdzības attīstību Latvijā, bet katrs grāmatas varonis ir simboliskā vai metaforas veidā vizuāli attēlojis psiholoģisko palīdzību, izmantojot tikai 3 līnijas!

Vēlam patīkamu lasīšanu!

 

Foto: no RSU arhīva