RSU studiju programmai "Mākslas terapija" - 10

Konferences "Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē" programma

No 10. līdz 12. novembrim Rīgas Stradiņa universitātē notiks maģistra studiju programmas Mākslas terapija jubilejai veltīta starptautiska zinātniski praktiskā konference Desmit gadi mākslas terapijas izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē. Tās mērķis ir atskatīties uz profesijas un studiju programmas izveides vēsturi un iepazīstināt ar nākotnes plāniem, sniegt pārskatu par pētniecisko darbību un praksi dažādās darba vidēs, kā arī diskutēt profesionālo darbību mākslas terapijā un tās attīstību. Konferences laikā plānota arī trīs grāmatu atvēršana, vairākas meistarklases, bet piektdien, 11. novembrī, notiks programmas absolventu un studentu salidojums.

Visas jubilejas norises notiks RSU Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.

Konferences atklāšana notiks ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 10.00 ar svinīgo sēdi, grāmatas Mākslu terapijas izglītība Rīgas Stradiņa universitātē: desmit gados no ieceres līdz profesijai atvēršanu un studiju programmas izveidei un izaugsmei nozīmīgu personu sumināšanu. Tam sekos pārskats par maģistrantu pētnieciskajiem darbiem, izdevuma Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes atvēršana, kā arī ieskats par uz mākslu balstītu izvērtēšanas instrumentu izveidi un adpatāciju Latvijā. Dienas trešajā daļā plānota paneļdiskusija par profesionālo identitāti, mākslas terapeitu darbību multiprofesionālā komandā, viņu nodarbinātību un praksi, mākslas terapeitu pacientu vajadzībām un mērķiem terapijā, kā arī supervīzijas nozīmi profesionālajā darbībā. Diena noslēgsies ar vēl viena izdevuma – Deju un kustību terapija Latvijā – atvēršanu.

Piektdien, 11. novembrī, plānota viesdocētāja PhD Nīla Springema (Neil Springham) lekcija un meistarklase par mentalizāciju kā intervenci īstermiņa mākslas terapijā, bet sākot no plkst. 13.00 tiks sniegts praktisks ieskats visu četru mākslas terapijas specializāciju profesionāļu darbā veselības un sociālās aprūpes, kā arī speciālās izglītības vidē, primāri koncentrējoties uz praktiskas ievirzes pētījumiem un gadījuma analīzēm. Otrās dienas noslēgumā notiks mākslas terapeitu radīto mākslas darbu izstādes atklāšana un programmas absolventu un studentu salidojums.

Sestdien, 12. novembrī, konferences dalībnieki aicināti ir RSU Goda doktoru PhD Vikijas Karkū (Vicky Karkou) un PhD Kerilas Sibetas-Stīlas (Caryl Sibbett-Steele) lekcijām, kam sekos meistarklases mākslas terapijā (vada K. Sibeta-Stīla), deju un kustību terapijā (vada V. Karkū) un mūzikas terapijā (vada Dr.soc.sc. Vilmante Aleksiene).

Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti.

Pilna konferences programma un reģistrēšanās pasākumam būs pieejama šajā lapā no 17. oktobra http://www.rsu.lv/makslas-terapijas-izglitibai-10

 

Publikācijā izmantotais foto attēls no: https://stocksnap.io un Rīgas Stradiņa universitātes logo no www.rsu.lv