sveicam sertificētos mākslas terapeitus

2017.gada 24. un 25.novembrī notika mākslas terapeitu rudens sertifikācijas process un mēs sirsnīgi sveicam jaunos sertificētos mākslas terapeitus:

Ilzi Plūmi, Lauru Danilāni, Margaritu Stoļarovu, Ingu Bitēnu, Līgu Sarkani!

 

Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)

 

Attēls: Daiga Ellaby, momenti.lv