Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes

Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes / Sastādītāja Elza Strazdiņa. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 143 lpp.

Šo grāmatu var uzlūkot kā vienu no pirmajiem centieniem aptvert plašo informāciju par izvērtēšanas principiem un metodēm mākslas terapijā kopumā, īpaši koncentrējoties tieši uz mākslā balstītajiem izvērtēšanas instrumentiem. 

Rakstu krājumu ir sagatavojuši mākslas terapeiti, veselības aprūpes un citu nozaru speciālisti, kā arī RSU studiju programmas Mākslas terapija mācībspēki: Kristīne Mārtinsone, Elza Strazdiņa, Katrīna Dimsone, Margarita Stoļarova, Evita Dakse, Daiga Dzene, Natālija Rivža, Naira Šķone, Anda Upmale, Sanita Ciganovska, Līga Veide-Nedviga, Beata Soloveja, Anda Vilsone-Blūma, Kristīne Meistare-Peltonena, Līga Ruttule, Viktorija Perepjolkina. Grāmatas satura papildināšanā iesaistījās arī studiju programmas Mākslas terapija maģistrantes Vita Beinerte, Laura Danilāne un Ilze Plūme.

Rakstu krājums paredzēts mākslas terapeitiem, studentiem, kas apgūst mākslas terapiju, citu palīdzošo profesiju speciālistiem un studējošajiem, kā arī dažādu citu nozaru profesionāļiem, kuri strādā kopā ar mākslas terapeitiem un vēlas iepazīt dažādās mākslas terapijas prakses šķautnes.

Grāmata brīvpieejā pieejama šeit: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/izvertesana_makslas_terapija.pdf