Mākslas terapija: teorija un prakse

Mākslas terapija: teorija un prakse / Sastādītāja K.Mārtinsone. - Rīga: Drukātava, 2009. 520 lpp.

Rakstu krājums "Mākslas terapija: teorija un prakse" sniedz apkopojošu priekšstatu par vienu no mākslu terapijas specializācijām - vizuāli plastiskās mākslas terapiju (tekstā - mākslas terapiju), tās teoriju un praksi plašākā kontekstā un specifiku Latvijā. Tiek piedāvāts vairāku autoru teorētiskais devums un pētījumi, analizējot mākslas terapijas lietošanas iespējas, prakses attīstības perspektīvu, iezīmējot profesionālās darbības lauku gan topošajiem mākslas terapeitiem, gan veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomas profesionāļiem, ar kuriem mākslas terapeits ikdienā strādā komandā.

Grāmata ir paredzēta mākslas terapeitiem un mākslas terapijas studentiem, visiem speciālistiem, kas sadarbojas ar mākslas terapeitiem, kā arī dažādu nozaru profesionāļiem, kas savā darbā izmanto mākslu, un visiem, kurus interesē mūsdienu veselības aprūpes, psiholoģijas un mākslas attīstības perspektīvas.

Konsultanti un recenzenti: Ph.D. Diāna Vollere (Diane Waller), Ph.D. Kerila Sibeta (Caryl Sibbett), Medicīnas zinātņu kandidāts Aleksandrs Kopitins, Dr.habil.psych. Ārija Karpova.

Zinātniskā redaktore: Kristīne Mārtinsone