Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: No ieceres līdz profesijai

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: No ieceres līdz profesijai / Sastādītājas Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 183 lpp.

Grāmatā apkopotas 37 profesijas izveidē un izaugsmē iesaistītu ģeogrāfiski tuvu un tālu kolēģu intervijas. Šīs intervijas tika ievāktas, gatavojoties mākslu terapijas izglītības desmitgadei Rīgas Stradiņa universitātē, lai jubilejas reizē reflektētu par mākslu terapijas tapšanu – no dažādiem skatupunktiem, lai uzrunātu un atcerētos cilvēkus, kas ir devuši būtisku ieguldījumu profesijas attīstībā, tā veidojot daudzbalsīgu stāstījumu, fiksējot, kā notika Latvijas mākslu terapijas modeļa tapšana un attīstība.