MĀKSLU METODES UN TEHNIKAS PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā / Sastādītāja K.Mārtinsone. - Rīga: Raka, 2010. 214 lpp.

Pirmo reizi latviešu valodā plašam lasītāju lokam - pedagogiem, psihologiem, psihoterapeitiem, mākslas terapeitiem, veselības aprūpes speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem un citu nozaru profesionāļiem - piedāvā iepazīties ar dažādu mākslas veidu - vizuāli plastiskās mākslas, deju un kustību mākslas, mūzikas, teātra mākslas, - kā arī ar multimodālās pieejas daudzveidīgo metožu un tehniku izmantošanas iespējām, lai dažādotu savas profesionālās darbības paņēmienus un ikdienas darbu.

Mākslu metodes un tehnikas mūsdienās plaši izmanto darbā ar dažāda vecuma cilvēkiem gan individuāli, gan pārī, grupā. Šajā grāmatā tiek piedāvātas konkrētas metodes un tehnikas, kas ir orientētas uz to, lai attīstītu cilvēka radošo potenciālu un resursus, veicinātu labizjūtu, kā arī sekmētu socializācijas procesu. Te iekļautais materiāls ir prakstiski orientēts un uzskatāms par vērtīgu pamatu jaunu profesionālās darbības aspektu apguvei.

Recenzentes: Ārija Karpova, Maija Biseniece

Galvenais redaktors: Vilnis Purēns

Redaktore: Rita Cimdiņa