Mākslu terapija un tās attīstības konteksti

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti: Integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs, I.Majore-Dūšele, M.Paipare / Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte / 2008