Pētījumi mākslu terapijā

Pētījumi mākslu terapijā / Sastādītāja K.Mārtinsone. - Rīga: Drukātava, 2010. 316 lpp.

Rakstu krājums