Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā / sastādītāja Kristīne Mārtinsone / Rīga: Drukātava, 2010.