TERAPEITISKĀS GRUPAS

Mākslas un drāmas terapijas grupa
“Intuitīvā pieredze”

Terapeitiskās grupas “Intuitīvā pieredze” koncepts vērsts uz sava iekšējā atbalsta stiprināšanu, ticību, paļāvību saviem spēkiem un dzīvei, ieklausīšanos intuitīvā izjūtā, emocionāla līdzsvara, resursu saglabāšanu dažādos mainīgos dzīves apstākļos. Stiprināsim personisko kapacitāti caur pašizziņu, apzinātību, atvērtību daudzveidīgām iespējām. Simboli, tēli, metaforiski stāsti, radošums drošā, atbalstošā veidā ļaus ielūkoties savās intuitīvās vajadzībās, nostiprināt iekšējus lēmumus, pieņemt dzīves izaicinājumus, atklāt jaunus resursus un enerģiju pārmaiņām. Iepazīsieties ar simbolu spēku, atklāsmēm un stiprinošo saikni ar savu iekšējo pasauli.

Dalībai grupā nav nepieciešamas mākslinieciskas prasmes, radošais darbs un process tiek uzlūkots kā personas iekšējās pasaules izpausme.

TERAPEITISKĀS GRUPAS NORISE:
tiešsaistē, Zoom platformā, 5 tikšanās reizes (3 h) piektdienās, kopā 15 h,
dalības maksa 50.00 EUR viena tikšanās reize. Samaksu iespējams maksāt 2 vai 3 daļās. Priekšapmaksa 100 EUR. Dalības maksa nodrošina vietu grupā un netiek atgriezta kavējuma dēļ.
apliecinājums par dalību, norādot faktiski apmeklēto stundu skaitu.
DATUMI UN LAIKI:
1) 14.04.2023. plkst. 16.00-19.00
2) 28.04.2023. plkst. 16.00-19.00
3) 19.05.2023. plkst. 16.00-19.00
4) 26.05.2023. plkst. 16.00-19.00
5) 02.06.2023. plkst. 16.00-19.00

PIETEIKŠANĀS: līdz 10.04. 2023. rakstot edite.krevica@inbox.lv vai evija@radosaprakse.lv;
Facebook Messenger, WhatsApp 26374271 Evija, 26209880 Edīte,
SADARBĪBAS NOTEIKUMI GRUPĀ:
REGULĀRA DALĪBA, KLĀTESAMĪBA, DROŠA VIDE, KONFIDENCIALITĀTE
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI RADOŠAJAM PROCESAM:
A4 un A3 formāta lapas, zīmuļi, flomasteri, krītiņi, akvareļkrāsas un/vai guaša krāsas, kāds no veidojamiem materiāliem (māls vai plastilīns), žurnāli kolāžām, otas, šķēres, līme.

GRUPU VADA:
Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Pieredze strādājot ar traumu depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības attīstības jautājumiem. Tālākizglītība (ASV, UK, Krievija, Ukraina), profesionālās intereses un specializācija - traumas terapija, krīzes konsultēšana, personības un profesionālās attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, resursi. Mākslas terapijas prakse ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem.
Evija Vilka, Mg. sc.sal., sertificēta drāmas terapeite, supervizore, KBT psihoterapeite. Papildus apgūta KBT pāru terapija (Beck Institute).Pieredze strādājot ar dažādām mentālās veselības grūtībām – depresiju, trauksmi, personības traucējumiem, ēšanas traucējumiem utt. Strādā arī ar dažādu līmeņu attiecību grūtībām, pašvērtējuma grūtībām, konfliktu risināšanu, personības attīstību, sekmējot radošumu, spontanitāti. Praksē strādā gan ar bērniem un pusaudžiem, gan pieaugušajiem.


Faili